theme-sticky-logo-alt
zakelijke-rechtsbijstandverzekering-zzpers

Het belang van een Zakelijke Rechtsbijstandverzekering voor ZZP’ers

Ben jij wat voluit een zelfstandige zonder personeel heet (met andere woorden een zzp’er)? Dat betekent dat jij voor alles verantwoordelijk bent en dat er zonder jouw initiatief niets gebeurt. Juridisch bezien ben je daarmee verantwoordelijk voor alle aspecten van je onderneming, inclusief het aangaan en onderhouden van zakelijke relaties en het verrichten van het werk voor opdrachtgevers aan de hand van de afspraken die jullie hebben gemaakt.

Helaas kunnen er soms geschillen ontstaan tussen jou en je opdrachtgevers. Dit kunnen betalingsconflicten zijn, maar ook geschillen voortvloeiend uit dingen die contractueel niet goed afgesproken zaken of afspraken die van een of beide kanten niet goed nageleefd worden. Ook kunnen er geschillen zijn over de kwaliteit van geleverde diensten of bijvoorbeeld dat ze te laat zijn opgeleverd. Om je te beschermen tegen de mogelijke kosten en stress van dergelijke juridische conflicten, kiezen veel ondernemers ervoor een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Met andere woorden, voor veel ondernemers is het afsluiten van een type rechtsbijstandverzekering voor zakelijk Nederland een verstandige zet.

Waarom een zakelijke rechtsbijstandverzekering?

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt juridische bescherming en ondersteuning in de vorm van advies in het geval van conflicten met opdrachtgevers of andere zakelijke partijen. Als zzp’er kan een dergelijke verzekering van onschatbare waarde zijn. Je hebt immers niet altijd de middelen om een eigen team aan juristen in te schakelen wanneer zich een conflict voordoet. Een rechtsbijstandverzekering biedt toegang tot juridisch advies, bemiddeling en indien je dit nodig hebt zelfs tot juridische vertegenwoordiging voor de rechtbank, waardoor je de kosten en stress van juridische procedures kunt beperken.

Wat dekt een zakelijke rechtsbijstandverzekering?

De dekking van een zakelijke rechtsbijstandverzekering kan variëren, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij waar je ‘m bij hebt afgesloten en de voorwaarden. Over het algemeen kan een zakelijke rechtsbijstandverzekering de volgende zaken dekken: juridisch advies, bemiddeling, kosten van een rechtzaak, contractuele geschillen en aansprakelijkheid. In de volgende paragrafen zullen we deze zaken een voor een bespreken.

Juridisch advies

Je hebt toegang tot advies van juridisch opgeleide experts (dus van bijvoorbeeld mensen die op het HBO of de Universiteit een rechten-opleiding hebben afgerond). Dit helpt je om je rechten te begrijpen en te weten welke verplichtingen je hebt om goed voorbereid te zijn voor het geval zaken uitlopen tot een juridisch geschil.

Bemiddeling

De verzekeraar heeft een team van bemiddelaars die kan proberen het geschil tussen jou en je opdrachtgever of de andere partij waar je zakelijk een contract of anderszins een zakelijke relatie mee hebt op te lossen. Zo kun je een langdurige juridische procedure voorkomen.

Kosten van een rechtzaak

Als een zaak voor de rechter moet worden gebracht, dekt de verzekering vaak de kosten hiervan, zoals advocaatkosten, gerechtskosten en de kosten om deskundigen te raadplegen.

Contractuele geschillen

Geschillen die betrekking hebben op contractuele afspraken of afspraken die via andere wegen (zoals mondeling) zijn aangegaan vallen hieronder. Voorbeelden zijn het in gebreke blijven waar een betaling was verwacht, contractbreuk of geschillen over de uitvoering van overeenkomsten.

Aansprakelijkheid

Sommige polissen bieden tevens dekking voor aansprakelijkheidsclaims die voortvloeien uit je bedrijfsvoering of in het kader van andere zakelijke activiteiten die je bijvoorbeeld voor anderen uitvoert, zoals schadeclaims van opdrachtgevers.

Hoe een rechtsbijstandverzekering zakelijk af te sluiten?

Een op de zakelijke markt gerichte rechtsbijstandverzekering is over het algemeen eenvoudig om af te sluiten als je eenmaal weet wat je wilt. Dit kan online via de verzekeraar zelf, via een vergelijkingssite, via je huisbank of via een andere intermediair worden gedaan. Het kan hiervoor lonen om de prijzen te vergelijken.

Waar het afsluiten zelf in de regel makkelijk is, is het vinden van een passende rechtsbijstandverzekering met goede voorwaarden en bij een verzekeraar die een goede reputatie en goede recensies heeft minder makkelijk. Zeker als je dit ook voor een nette prijs wilt afsluiten. Een partij die een goede naam heeft en waar je voor een nette prijs een verzekering kunt afsluiten is ARAG. Een zakelijk type rechtsbijstandsverzekering kun je bij ARAG afsluiten via de volgende url: https://www.arag.nl/ . Hier vind je ook alle informatie over de rechtsbijstandsverzekeringen.

Concluderend

Als zzp’er is het afsluiten van een zakelijke rechtsbijstandverzekering vaak aan te raden. Het beschermt je namelijk tegen de financiële en juridische gevolgen van geschillen met opdrachtgevers. Een rechtsbijstandverzekering stelt je in staat om gratis juridisch advies te verkrijgen. En mocht dit nodig zijn, dan zijn de vervolgstappen ook gedekt. Zo kun je zonder zorgen zakelijk relaties aangaan en hoef je niet steeds na te denken wat het ergste is wat er kan gebeuren. Mocht je van plan zijn je bedrijf te laten groeien en bijvoorbeeld een zelfstandige met personeel te worden of aan de hand van een partnernetwerk met anderen samen te gaan werken, dan is het een fijne gedachte dat er een goede bescherming uitgaat van de rechtsbijstandverzekering die je vanuit zakelijk oogpunt hebt afgesloten. Neem de tijd om verschillende verzekeringsmogelijkheden te onderzoeken en kies een beleid dat past bij jouw specifieke behoeften en jouw budget past. Kijk hierbij echter uit dat goedkoop uiteindelijk duurkoop kan zijn. Als je bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering aangaat die bepaalde extra dekkingen mist die je uiteindelijk toch nodig blijkt te hebben, dan kost je dit waarschijnlijk aanzienlijk meer dan wat je er in eerste instantie mee dacht uit te sparen.

15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 1 0 horizontal https://jalta.nl 300 0 1