“Het einde van de geschiedenis is voorbij. Hope & change maakt plaats voor crisis en onzekerheid. Religieuze fanatici en autocratische regimes verwerpen openlijk onze verworvenheden. Een nieuwe werkelijkheid vraagt om een nieuwe stellingname. Via een nieuw platform. Een site met scherpe commentaren. En originele verslaggeving. Confronterend maar optimistisch. Jalta, the right story.”