Beide politici zien op hun eigen manier de islam als de oplossing van alle problemen.

De vraag is gerechtvaardigd welke politicus gekker is: hij die denkt dat met het opschorten van grondwettelijke vrijheden een democratie die op geen enkele wijze in gevaar is, moet worden gered; of de ander die gelooft dat een probleem kan worden bestreden door de oorzaak ervan meer invloed te geven? Ik heb het natuurlijk over Geert Wilders en zijn belachelijke voorstel om moskeeën – alle moskeeën – verplicht te sluiten en PvdA’er Ahmed Marcouch en zijn al even bespottelijke idee het islamisme te bestrijden met meer, meer, meer islam.

 Aandachtshoererij

Over het voorstel van Wilders kan ik kort zijn. Het past in een lange rij kansloze ideeën die eerder in de categorie aandachtshoererij passen dan dat zij het oogmerk hebben realistische oplossingen aan te dragen voor reële problemen. Kopvoddentax, koranverbod, “minder Marokkanen” en de Pietenwet zijn de dwaze voorstellen die mij het eerst te binnen schieten en eerlijk gezegd heb ik geen zin de anderen te gaan opzoeken.

Keer op keer levert Geert Wilders het bewijs niet aan het hoofd te staan van een politieke partij in de traditionele zin van het woord, eentje die tot doel heeft met democratische middelen het landsbelang te dienen. De PVV is een parlementaire protestbeweging, een soort permanente Malievelddemo met ongeveer evenveel werkelijke invloed als de demonstranten op datzelfde grasveld. Maar Wilders bestaat nu eenmaal, hij heeft zijn fractie jaknikkers om zich heen verzameld en zij gaan niet weg zolang er geen echte partij opstaat die bereid is serieus werk te maken van het iii-dossier (immigratie, integratie en islam).

Baardenbelasting

Een moskeeënverbod dus, en flikker maar op met je grondwet, godsdienstvrijheid, gelijkheidsbeginsel en al die andere zaken die van een beschaafd land een beschaafd land maken. Het is eigenlijk niet eens verrassend, want Wilders moet met steeds gekkere voorstellen komen om de krantenkoppen te blijven bepalen. Waar kun je nog naartoe na “minder Marokkanen” en “sluit de godshuizen”? Een baardenbelasting? Een aanval met Nederlandse F16’s op Mekka tijdens de Hadj? Administratieve hechtenis voor iedereen met de voornaam Mohammed? Een alliantie met de antisemieten van het Front National? Hoe gekker hoe beter.

Gevaarlijker dan Wilders’ meest recente hersenscheet is het voorstel van Marcouch. Gevaarlijker omdat hele volkstammen islamofielen het inderdaad een goed idee zullen vinden het Nederjihadisme te bestrijden met meer invloed voor imams en moskeeën op scholen in ons land. Waar de reactie op Wilders’ verbod gefingeerde woede of een verveelde geeuw is, kun je grote groepen zelfbenoemde progressieven nu al horen denken: “ja, daar zit wat in!”

 Islam is niet de oplossing van ons jihadismeprobleem, het is de oorzaak.

Terwijl de gedachte dat je islamisme bestrijdt met meer islam ongeveer zoveel hout snijdt als een voorstel pedofilie binnen de rooms-katholieke kerk aan te pakken door kleuterscholen voortaan onder toezicht van de Nederlandse bisschoppen te plaatsen. Want vergis u niet: islam is niet de oplossing van ons jihadismeprobleem, het is de oorzaak. Alles wat de Islamitische Staat doet, is gebaseerd op koran en hadith – de spreuken en daden van de profeet Mohammed. Kortom, op de islam, de naam van de terreurbeweging is daar voor de goede verstaander al beetje een aanwijzing voor.

Toegegeven, IS gaat wat verder dan de gemiddelde moslim, maar jihad is al een essentieel onderdeel van de religie van de vrede sinds de vroege zevende eeuw. Vandaar ook dat jihadi’s zoveel steun genieten onder moslims wereldwijd. Wij domme westerlingen hebben er een soort scheldwoord van gemaakt, maar voor de gemiddelde moslim is mujahid zo ongeveer het grootste compliment dat je een gelovige kunt maken. Dus nee, al die rapporten (Motivaction, WZB, Forum) zitten er helemaal niet zover naast als islamapologisten ons willen doen geloven. Jihad is de facto de zesde zuil van de islam, naast de geloofsbelijdenis, het bidden, vasten, het geven aan goede doelen  en de pelgrimstocht naar Mekka.

Monster van Frankenstein

Kortom, mijnheer Marcouch, meer invloed voor uw geloof is niet de oplossing voor het probleem dat ditzelfde geloof heeft voortgebracht. Als het monster van Frankenstein je dorp binnenwandelt, pak je je hooivork. Je gaat niet de gekke wetenschapper een extra studiebeurs aanbieden om nog wat verder mee te experimenteren. Als al die kakelverse jihadi’s zonder islam waren opgegroeid, waren zij nu hoogstwaarschijnlijk te druk bezig een positieve bijdrage aan onze samenleving te leveren om yazidivrouwen te verkrachten of journalisten te onthoofden.  Maar Marcouch wil de volgende generatie Nederlanders met Turkse of Marokkaanse wortels juist meer indoctrineren. Zou hij  echt denken dat die islamitische hersenspoeling – pardon, ik bedoel opvoeding – van jongst af aan helemaal niets te maken heeft met de consequenties die fundamentalisten er op latere leeftijd aan verbinden?

Het wordt tijd dat Wilders en Marcouch en met hen de hele vaderlandse politiek ophouden islam te zien als a) de bron van al het kwaad in deze wereld of b) de oplossing van elk probleem als het gaat om de (klein)kinderen van immigranten. Misschien, heel misschien krijgt islam zonder die druk van islamofoben en islamofielen dan eindelijk de kans zich te ontwikkelen tot een “normaal” geloof: een anachronisme waaraan je je soms lichtjes ergert, maar waar je meestal wel om kunt glimlachen. Kortom, een soort lichtgetint christendom.