In aanloop naar de verkiezingen was ‘voltooid leven’ een van de belangrijke onderwerpen. Met name D66 en de VVD zijn er voorstander van dat ouderen die hun leven voltooid achten, met hulp van een arts een einde aan hun leven moeten kunnen maken. Alexander Pechtold ging daarin zelfs nog wat verder: op de langere termijn moeten mensen van alle leeftijden die mogelijkheid hebben.

Nu de verkiezingsuitslag bekend is, heeft het er alle schijn van dat de op dit punt zo progressieve VVD en D66 in een kabinet moeten gaan zitten met het ethisch conservatieve CDA en wellicht zelfs wel met de ChristenUnie. Economisch zou deze combinatie weinig problemen opleveren. De optie dat deze coalitie er gaat komen ligt dan ook zeer voor de hand. Maar wanneer het om voltooid leven gaat, zal er lang gesproken moeten worden tussen de partijen.

Maar juist omdat deze coalitie in vele andere opzichten uitermate werkbaar is en de economische plannen uiteindelijk de doorslag zullen geven, zouden de partijen in kwestie er gedurende de formatie verstandig aan doen om het onderwerp volledig buiten beschouwing te laten. Er hoeft helemaal niet over gesproken te worden.

Juist wanneer het om een gevoelig maar vooral individueel onderwerp als zelfbeschikking gaat, is het zeer wenselijk dat Kamerleden wanneer de wet in stemming komt naar eigen geweten kunnen stemmen. Het is dan ook überhaupt niet gepast om over deze kwestie een akkoord te sluiten. Dat geldt voor zowel voorstanders als tegenstanders van de maatregel.

Laat een Kamerlid van de VVD of D66 met een initiatief-wetsvoorstel komen, buiten het regeerakkoord om. We zullen dan vanzelf zien of er in de nieuw gekozen kamer een meerderheid te vinden valt voor dit plan. Op deze manier kan er geregeerd worden, voltooid leven kan geregeld worden en de christelijke partijen worden niet belast met iets waar zij principiële bezwaren tegen hebben. Het hele land en de politiek is erbij gediend.