Thierry Baudet is geen man van het volk. Hij wil graag een nieuwe adel vormen. 

 

In 2015 schreef Thierry Baudet het voorwoord van een nieuw pamflet Aan het Volk van Nederland. De auteurs van dit pamflet, Pepijn van Dixhoorn en Arjan van Houwelingen, betoogden dat Nederland uit de Europese Unie moest stappen, opdat het Nederlandse volk weer soeverein zou zijn. Baudet stond helemaal achter hun betoog.

Ook als wannabe-politicus zegt Baudet de stem van het volk belangrijk te vinden. Het in 2015 door hem opgerichte Forum voor Democratie meent dat de kloof tussen burger en politiek kan worden overbrugd als Nederland uit de EU stapt en als er meer referenda worden georganiseerd. Maar maakt dit volkstribuun Thierry ook tot een man van het volk?

Natuurlijk niet. Thierry Baudet wil dit ook helemaal niet zijn. Hiervoor is hij veel te elitair. En hij doet er ook alles aan om elitair over te komen, met zijn uitstraling als dandy en zijn dure taal. Een GroenLinks-politicus of een PvdA-politicus, ook al heeft die op het Vossius of het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam gezeten, laat het wel uit zijn hoofd om met Latijnse citaten rond te strooien. Thierry maalt daar niet om. Hij doet het gewoon. Marcel Duyvestijn schreef hier vorig jaar trouwens een hilarische column over: Thierry Baudet in maatpak die Hans Spekman in zijn lelijke trui verwijt de elite te zijn. Het is de omgekeerde wereld.

 

Geboren regent

Ter verdediging, andere volkstribunen, we noemen een Gaius Gracchus, een Joan Derk van der Capellen tot den Pol (die van het originele Aan het Volk van Nederland), een Pim Fortuyn (die schreef ook een Aan het Volk van Nederland) waren ook geen mannen van het volk. Pim Fortuyn had zijn dure maatpakken en zijn hondjes Kenneth en Carla en wilde graag dat men hem professor noemde, ook toen hij geen hoogleraar meer was. En Joan Derk van der Capellen was van adel en stond zich er op voor een ‘geboren regent’ te zijn, iemand die geboren was om te regeren.

Van der Capellen is een interessant geval in dit verband. Hij zei voor meer democratie te zijn, maar toen de burgers van Deventer een democratisch besluit namen dat tegen zijn zin was protesteerde hij: dat kon toch niet de bedoeling zijn? De Overijsselse edelman wilde het volk in beweging brengen, maar dan moest het volk wel doen wat hij wilde. En hij wist zogenaamd natuurlijk als enige wat het volk wilde. Geert Wilders, Thierry Baudet en journalisten als Wierd Duk en Joost Niemöller menen dat ook te weten. Het volk is kwaad. Maar als deze boze PVV-stemmende burgers bij Pauw aan tafel zitten kunnen ze hun woede maar heel gebrekkig onder woorden brengen, vandaar dat de volkstribuun aan tafel ‘vertaalt’ wat het volk ‘eigenlijk’ bedoelt.

 

Revolutionaire voorhoede

Dát is misschien ook het grote gevaar van de idee van volkssoevereiniteit, mensen en partijen die menen namens het volk te spreken die hun mening rücksichtslos doordrijven. De communistische dictaturen van achter het IJzeren Gordijn noemden zichzelf ook volksrepublieken, want de partij regeerde zogenaamd namens het volk.

In de communistische theorie heb je ook de idee van de revolutionaire voorhoede, een intellectuele elite die zogenaamd weet wat het volk wil, en de politieke omwenteling voorbereidt. Deze leninistische idee is ook omarmd door Thierry Baudet. Toen onze FvD-volkstribuun nog partijloos was noemde hij het Vlaams Belang, het Franse Front National en Geert Wilders ‘de politieke avant-garde’. Zij zouden volgens Baudet de voorhoede vormen van een volksopstand. Wat Baudet wil is hartstikke rechts, maar in zekere zin dus ook heel erg links. De radicale veranderingen zijn rechts, maar ze moeten door middel van een volksopstand, geleid door een revolutionaire elite, tot stand komen.

Wat Baudet wil, en wat Steve Bannon – de belangrijkste adviseur van Trump – ook wil, is een nieuwe elite, een nieuwe adel. De heersende elite zou links zijn en moet daarom weg, in plaats daarvan moeten Baudet en de zijnen aan de touwtjes trekken. Het volk is dus goed als hefboom om de machtsbalans in het voordeel van Baudet cum suis te doen omslaan, maar is uiteindelijk niet meer dan dat. De bezorgde burgers zijn, om even in de communistische terminologie te blijven, slechts nuttige idioten.