Onder de zogenoemde ‘realisten’ is het bon ton om tegen supranationale organisaties te zijn, want die zouden alleen meer vervelend zijn. Recentelijk wordt de NAVO ter discussie gesteld, de EU en de VN zijn al veel langer de kop van jut. De VN is volgens tegenstanders vooral heel erg fout, omdat de organisatie zo tegen Israël zou zijn.

Voor de duidelijkheid: de VN is verre van volmaakt en in de VN-Mensenrechtenraad zitten allemaal dubieuze regimes, zoals Saoedi-Arabië. Maar dit maakt de organisatie an sich niet verkeerd. En wat betreft de eenzijdige kritiek op Israël: dat de VN veel (kansloze) resoluties tegen Israël aanneemt komt omdat er veel islamitische landen in de wereld zijn, en die zijn (bijna) allemaal heel erg tegen Israël. Maar omdat geen enkel islamitisch land een permanent lid van de VN-Veiligheidsraad is en de Verenigde Staten wel wordt er niks tegen Israël ondernomen. Het anti-Israëlgeluid blijft bij retoriek. Geen daden maar woorden.

Hetzelfde kan overigens gezegd worden over de ChristenUnie. De orthodox-protestantse partij is heel erg pro-Israël, maar het Nederlandse buitenlandse beleid verandert hierdoor niet. Sterker nog, het buitenlandse beleid is dankzij minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag van D66 best wel pro-Palestijns. De Palestijnen krijgen dankzij haar geld van Nederland. De ChristenUnie kan hiertegen bezwaren aantekenen, maar maar weinig veranderen. Of ze moeten het kabinet willen opblazen. Maar dat doet de ChristenUnie niet zo snel.

De uitlatingen van Joël Voordewind op Twitter moeten we dan ook zien als een goed staaltje retoriek, bestemd voor de achterban van de ChristenUnie. ‘Zie ons eens principieel zijn.’ ‘Geen duimbreed.’  Maar natuurlijk gaat de ChristenUnie deelname van Nederland aan de VN-Mensenrechtenraad niet blokkeren. Mark Rutte kan, als de ChristenUnie al te vervelend doet, wat nietszeggende dingen zeggen om de boel te sussen, maar daar blijft het dan ook bij.

Toch zijn de uitlatingen van de ChristenUnie ergens verontrustend. De partij draagt bij aan het wantrouwen dat de boze burgers heeft tegen internationale instituties. Die instituties staan nu zwaar onder druk, als gevolg van het roekeloze beleid van Donald Trump, de autoritaire Wende van Hongarije en Polen en de puur antiwesterse politiek van Poetin en Erdogan. In plaats van je af te keren van internationale instituties zou je juist moeten participeren, om op deze manier deze organisaties beter te maken, zodat het vertrouwen weer terugkeert. De ChristenUnie lijkt, in navolging van de PVV en het FvD, het kind met het badwater te willen weggooien.