De SP bagatelliseert de dictatuur in Venezuela. Net als Labour-leider Jeremy Corbyn. Hard links slaat een morele flater.

 

Venezuela op de rand van de afgrond, schreef Kamiel Cho onlangs terecht. Het socialistische regime in Venezuela verandert in een heuse dictatuur en probeert alle oppositie de kop in te drukken. Vanuit het buitenland is er veel kritiek. De EU en de Verenigde Staten dreigen met strafmaatregelen. Socialistische landen in Latijns Amerika blijven het autoritaire bewind van Maduro echter steunen: Cuba uiteraard en Bolivia.

Behalve door deze rode regimes wordt Maduro ook gesteund door socialisten in Europa. Labour-leider Jeremy Corbyn weigerde om Maduro af te vallen, zijn partijgenoot Ken Livingston, de oud-burgemeester van Londen, verdedigde Maduro openlijk en Sadet Karabulut van de Socialistische Partij richtte haar pijlen op de EU en de Verenigde Staten, omdat zij te kritisch zouden zijn over de Venezolaanse president.

Karabulut zegt tegen Trouw:

In plaats van te de-escaleren, wordt er olie op het vuur gegooid en over sancties gepraat. Dan sluit je de deur tot gesprekken. De Verenigde Staten geven ook dubbele signalen af, alsof zij uit zijn op een val van de regering.

Karabulut wil de oneerlijk verlopen Venezolaanse verkiezingen evenmin veroordelen:

Over de verkiezingen doen allerlei verhalen de ronde. Maduro zegt dat acht miljoen mensen hebben gestemd. De oppositie heeft het over drie of vier miljoen. U of ik kunnen deze getallen niet controleren. Ik zie vooralsnog ook niet dat Maduro de vergadering gebruikt om het parlement buiten werking te stellen, zoals werd gewaarschuwd. Ik begrijp de zorgen, maar dit referendum is tot op zekere hoogte een interne aangelegenheid die zich binnen de kaders van de Venezolaanse wet afspeelt.

Het is ongelooflijk dat de SP achter het dictatoriale regime in Venezuela blijft staan. Maduro heeft de belangrijkste leden van de oppositie onder huisarrest laten plaatsen en de grondwetgevende raad (Constitutional Assembly) is er toch doorgedrukt. Tijdens de demonstraties tegen Maduro zijn bovendien honderden mensen omgekomen. Niet voor niets is Venezuela door het Latijns-Amerikaanse handelsblok Mercosur permanent geschorst.

Wat bezielt de SP eigenlijk? Mijn vermoeden is een misplaatste loyaliteit aan het socialisme, aan socialistische vrienden in het buitenland. Als zij de mist ingaan moet dit met de mantel der liefde worden bedekt. Ten tijde van de Koude Oorlog praatte de CPN de misdaden van Stalin goed. De SP, die aanvankelijk als maoïstische partij begon, was onkritisch over China. Het dogmatische geloof in verre paradijzen, utopieën waar het reële socialisme zou worden gerealiseerd (ten koste van de burgers in dat land), blijkt hardnekkiger dan gedacht.