De ChristenUnie wijst regeringsverantwoordelijkheid niet bij voorbaat af. Betekent dit dat de ChristenUnie met VVD, CDA en D66 samen een coalitie gaat vormen?

 

Het lastige voor een coalitie tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie zijn de grote ideologische verschillen tussen het progressief-liberale D66 en de orthodox-christelijke ChristenUnie. D66 staat voor zelfbeschikking, voor abortus, euthanasie en het homohuwelijk, zaken waar de rechtgeaarde christen van gruwelt. In de jaren negentig, toen de ChristenUnie nog niet bestond maar voorlopers GPV en RPF wel, was D66 de grote boeman. D66 zou het hart zijn van paars, de niet-confessionele coalitie, en dankzij D66 zou er allemaal libertijnse wetgeving zijn gekomen waardoor Nederland ophield een christelijk land te zijn.

Intussen zijn we bijna 20 jaar verder. Christelijke politiek is nog verder gemarginaliseerd en christelijke partijen zijn bescheidener geworden, maar dankzij de stormachtige opkomst van de populisten is Nederland echter niet veranderd in het meest progressieve land ter wereld, wat D66, de PvdA en GroenLinks graag hadden gewild. Rechts heeft nog steeds een meerderheid in de Tweede Kamer (77 zetels: VVD, CDA, PVV, FvD en SGP). Regeren met de PVV is echter een onzalig en onzinnig idee, omdat de partij van Geert Wilders onbetrouwbaar is, niet serieus te nemen is vanwege het verkiezingsprogramma van 1 A4-tje en bovendien radicale standpunten uitdraagt die haaks staan op de rechtsstaat. Vandaar dat we het dus met centrumkabinetten moeten doen.

Paradoxaal genoeg vergroot de huidige politieke situatie de macht van de christelijke partijen, omdat zij in het politieke spectrum een redelijke middenpositie innemen. De linkse partijen die een linkse coalitie willen vinden ook dat het CDA en de ChristenUnie daaraan mee moeten doen om over een meerderheidscoalitie te beschikken. Het CDA zit natuurlijk niet op zo’n coalitie te wachten, omdat het CDA de enige rechtse partij in zo’n combinatie is. En ook de ChristenUnie zal zich in deze coalitie, ondanks de linkse standpunten van de partij ten aanzien van sociaal-economische kwesties en natuurlijk het vluchtelingenvraagstuk, niet helemaal thuis voelen.

Gert-Jan Segers, de leider van de ChristenUnie, heeft aangegeven in principe bereid te zijn om te onderhandelen over een nieuw kabinet. Hij wil dus ook met D66 onderhandelen. Betekent dit dat de ChristenUnie bereid is om met deze partij compromissen te sluiten over Voltooid Leven? Mocht de ChristenUnie, naar goed Bijbels voorbeeld, water bij de wijn doen ten aanzien van de euthanasie en het dus op een akkoordje gooien met Pechtold, dan kunnen beide partijen samen een vuist maken naar VVD en CDA wat het vluchtelingenvraagstuk betreft.

Natuurlijk gaat een te vormen VVD-CDA-D66-GroenLinks-kabinet niet opeens een heel progressief vluchtelingenbeleid voeren, maar D66 en ChristenUnie kunnen samen beletten dat er een streng, rechts beleid wordt gevoerd en VVD en CDA tot belangrijke concessies dwingen. Sterker nog, omdat D66 en ChristenUnie meer bereid zijn tot het sluiten van compromissen dan GroenLinks en een achterban hebben die minder moeilijk doet is de kans dat VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie uit de vluchtelingenproblematiek zullen komen vrij groot. Maar dan moeten D66 en ChristenUnie eerst ten aanzien van medisch-ethische kwesties ook tot een akkoord kunnen komen.

Afbeelding: Wikipedia / Wikimedia Commons