Informateur Edith Schippers bood vanmorgen haar eindverslag aan bij Kamervoorzitter Arib. De formatie is in een impasse geraakt en blijkbaar heeft ook Schippers het bijltje er voor nu bij neer gegooid. Haar advies is om Minister van Staat Herman Tjeenk Willink aan te stellen als nieuwe informateur.

Met dit advies wordt de ‘ernst’ van de situatie nog maar eens duidelijk. De formatie wil echt niet lukken en er zal iemand van buitenaf moeten worden ingeroepen om de impasse te doorbreken. Sinds 2012 heeft de Kamer vooral dankzij D66 door een wijziging van het reglement van orde zelf de touwtjes in handen bij het vormen van een nieuw kabinet. De eerste keer ging dat nog voorspoedig, vooral doordat de formatie snel en overzichtelijk was. Maar nu het ingewikkelder ligt, lijkt de chaos er alleen maar groter van te worden.

Tjeenk Willink is voormalig vicepresident van de Raad van State, een functie die ook wel de ”onderkoning van Nederland” wordt genoemd. Dat uitgerekend hij nu wordt voorgesteld als nieuwe informateur, is gevoelig voor degenen die de koning per se uit de formatie wilden houden. En nu dat toch gebeurt, kan de Kamer wellicht meteen besluiten om de koning bij de volgende keer zijn taak gewoon weer terug te geven.

Ook opvallend is dat Tjeenk Willink lid is van de PvdA. Zou dit Lodewijk Asscher ertoe kunnen bewegen alsnog aan boord te stappen bij het motorblok? Het valt in elk geval te hopen dat de Minister van Staat bij machte is om de steeds op nieuwe bezwaren stuitende combinaties nader tot elkaar te brengen. Het land moet worden geregeerd.