Alle ogen in Europa zijn momenteel gericht op de niet aflatende immigratiestroom die ons continent overspoelt en onherkenbaar verandert. Dagelijks zien we dramatische taferelen in de kranten en op tv. De politiek op Europees niveau is verdeeld, maar in Den Haag gaan er gelukkig steeds meer stemmen op die pleiten voor opvang in de regio, iets wat VVD-2e Kamerlid Malik Azmani al jaren voorstaat. Want de miljoenen nieuwe, overwegend islamitische migranten die naar Europa trekken zullen de samenlevingen hier sterk onder spanning zetten en verscheuren.

De migratie van vandaag de dag wordt niet alleen aangewakkerd door de oorlog in het Midden Oosten, maar ook door afnemende armoede in de wereld, waardoor mensen in bijvoorbeeld Afrika en Azië kunnen sparen om te gaan emigreren. En via het internet zijn ze bovendien op de hoogte van de situatie in de wereld. Dat ze hun geluk ergens anders zoeken valt ze niet kwalijk te nemen. Dat zouden wij ook doen. Het zijn dus vooral toenemende welvaart en wetendheid – als gevolg van het succes van het 20e- eeuwse kapitalisme – die de oorzaak zijn van de migratiestromen die rijkere regio’s (Europa, Noord-Amerika, Australië, Zuid-Afrika) de komende jaren te verstouwen krijgen.

Veel Nederlanders hebben naastenliefde hoog in het vaandel . Overal in Europa staan burgers op de een kamer aanbieden aan vluchtelingen – zelfs via AirBnB gebeurt dat nu. Deze humanitaire insteek t is de kern van de Europese cultuur die we willen beschermen. Maar, uitgaande van humanisme, moet er een oplossing op langere termijn komen, want wat er nu gebeurt is noodhulp, en we moeten ervoor zorgen dat het geen dweilen met de kraan open wordt.

De huidige migrantenstroom bestaat uit: economische migranten (het overgrote deel), oorlogsvluchtelingen en islamisten. De laatste groep moeten we niet onderschatten. ISIS meldt al vrolijk dat in de afgelopen weken met succes 4.000 ISIS-infiltranten de EU zijn binnengesmokkeld. En de Islamisten zijn vooral kolonisten, die hier graag de macht willen overnemen.

Ik wil graag met (voor veel Nederlanders hard aanvoelende) maatregelen uiteindelijk vrijheid en menselijke waardigheid beschermen. En de patstelling tussen gutmenschen die de grenzen wijd open willen zetten en de mensen die daar kritisch over zijn (en die te vaak worden geframed als ‘harteloos’) moet doorbroken worden.

Asilia’s

De kwestie is alleen waar dan wel “safe havens” gecreëerd moeten worden. Het voorstel van CDA-leider Sybrand Buma om in het noorden van Syrië door Europese militairen beschermde vluchtelingenkampen op te zetten, lijkt me niet wenselijk. Onze militairen, die ik te zeer hoogacht om ze nodeloos in gevaar te brengen, worden dan een schietschijf voor ISIS. Buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië hebben al veel vluchtelingen opgenomen dit jaar. Turkije meer dan anderhalf miljoen, Libanon ruim een miljoen en Jordanië ruim een half miljoen. De rijke oliestaten doen daarentegen alsof hun neus bloedt. Saoedi-Arabië en Koeweit namen elk ruim 500 vluchtelingen op, Qatar en Oman nog geen 150, en Bahrein ruim 300. Terwijl ze bulken van het geld en de meeste vluchtelingen ook nog eens geloofsgenoten zijn. En de Qatarese tv-zender Al Jazeera hekelt dagelijks Europa vanwege ons asielbeleid. Hoe nu verder?

Ik stel voor om op iets meer afstand van Syrië en Irak zogenoemde Asilia’s op te richten, nog te bouwen nieuwe stadsstaten naar het voorbeeld van Hongkong, beheerd door Europese landen maar gelokaliseerd niet ver van de brandhaarden. Nederland zou daarin, samen met Denemarken, het voortouw moeten nemen.

Wensdenkers

Nederland verwacht dit jaar rond de 50.000 immigranten, Duitsland verwacht een veelvoud daarvan, tot wel 800.000. Rond 1995 kenden we ook zulke aantallen immigranten, daarna zakte het naar de 40.000 per jaar rond de eeuwwisseling en de 10.000 per jaar in 2008. Er zijn mensen die zeggen dat de huidige piek tijdelijk is en dat de stroom in de nabije toekomst vanzelf wel zal afnemen. Hun impliciete mededeling is: gaat u maar gerust slapen. Ik vrees dat deze wensdenkers ongelijk krijgen, want het is niet alleen het conflict in het Midden-Oosten dat zorgt voor de toestroom van migranten. Ook vanuit Afrika blijven de komende jaren massa’s immigranten toestromen.

Even terug naar de jaren ’90. Van de Somaliërs die toen hierheen kwamen, leeft nu nog steeds rond de 80 procent van een uitkering. Niet echt een aanwinst voor de samenleving, lijkt mij. In de wetenschap dat de overheid binnen tien jaar 30-50 procent minder belastinginkomsten kan verwachten ̶̶ de stelling is van futuroloog prof. Dr. Wim de Ridder ̶ kunnen we natuurlijk niet doorgaan met mensen opnemen die geen relevante talenten of vaardigheden hebben, ze vervolgens decennialang uitkeringen toestoppen, en verwachten dat de samenleving hier niet door verscheurd raakt. Het is hoog tijd voor een grondige aanpak, een echte oplossing. Op de EU-bureaucratie wachten heeft geen zin. Dan krijg je de situatie van ‘terwijl het gras groeit, sterft het paard’. Hierbij dus mijn plan voor Nederland.

1. Nederland huurt voor enkele tientallen jaren een stuk land van een redelijk stabiel Afrikaans land waar goed zaken mee te doen is. Te denken valt aan Tunesië, Senegal, Gambia of Ethiopië. Voor de huur van deze grond betaald Nederland jaarlijks een fiks bedrag, zoals Engeland indertijd deed met Hongkong in China. Allen die nu (nog) in een asielprocedure zitten in ons land, worden subiet via een luchtbrug daarheen verplaatst. Zo’n 500 tot 700 vluchten, dat moet in een week kunnen. Daar is noodopvang en de migranten krijgen bouwmaterialen, bouwkennis etc. ter beschikking en kunnen, onder leiding van Nederlandse bouwbedrijven, daar een eigen stad bouwen. Ik noem het Asilia. Ze krijgen niets gratis. Ze bouwen een schuld op, en kopen een woning. Met hypotheek. Er komt een staatsbank die dat financiert. Ze krijgen hulp van Nederlandse boeren en tuinders om hun eigen voedsel te leren verbouwen. Zoetwatervoorziening, duurzame energie, afval- en waterrecycling: alles op moderne en duurzame leest geschoeid. Ze krijgen hulp en advies en Nederland levert het management, maar ze moeten het allemaal zelf opbouwen. Er moet echt een economie in Asilia ontstaan en mensen moeten werken en niet de hele dag zitten niksen, zoals hier in de AZC’s gebeurt, want ledigheid is des duivels oorkussen. In de Asilia gelden strenge regels en het geheel wordt geleid als een bedrijf. Dit idee gaat verder dan wat Australië nu doet: immigranten worden nu door de Australiërs vervoerd naar Nieuw Guinea of Cambodja, waar Australië de opvang aan heeft ge-outsourced. Terwijl de migranten in Asilia aan het werk zijn, loopt hun asielprocedure. Maar doordat ze fysiek ver van de Nederlandse asielmaffia zitten, die goud aan ze verdient, krijgen ze geen nodeloze hoop. Vanaf dag 1 wordt ze duidelijk gemaakt dat ze niet welkom zijn in Nederland en dat Asilia de enige manier is om een nieuw bestaan op te bouwen buiten hun vaderland. Take it or leave it. Asilia is een praktische invulling van het idee van VVD-kamerlid Malik Azmani om de opvang van asielzoekers louter in eigen regio te laten plaatsvinden. Voor dit soort ‘peace towns’ zijn overal ter wereld plannen gemaakt, onder andere door architecten die er huizen van zout voor bedachten.

2. Bij het zoeken naar een geschikte locatie voor Asilia zal rekening gehouden moeten worden met de grote scheidslijn die de wereld momenteel verdeelt: die tussen moslims en andere gelovigen, voornamelijk christenen. Islamitische vluchtelingen uit het Midden-Oosten zouden bijvoorbeeld terecht kunnen in Asilia-1 dat wordt opgezet in het gematigd islamitische Tunesië, bijvoorbeeld op het eiland Djerba of op een onbewoond stuk grond op het vasteland. Tunesië is door aanslagen momenteel zijn economische basis, het toerisme, kwijt en kan door de verhuur van grond voor Asilia zijn schatkist aanvullen. Ook de lokale bevolking kan een graantje meepikken van de economische activiteit die in Asilia wordt gegenereerd, en de Syriërs, Irakezen, Pakistanen en Afghanen komen terecht in een land met een cultuur die niet fundamenteel afwijkt van hun eigen cultuur. Dit plan lijkt in zekere zin op een plan dat de Egyptische miljardair Naguib Sawiris onlangs aan de wereld presenteerde. Hij zegt bereid te zijn van Griekenland of Italië een eiland in de Middellandse Zee te kopen om daar dan de vluchtelingen op te huisvesten. Ik vraag me af waarom Sawiris niet op het idee komt om de opvang op het Tunesische Djerba of een eiland voor de kust van Dubai te realiseren. De christen Sawiris (hij is een Egyptische Kopt) zou betere contacten in Europa dan in het Midden Oosten hebben. Hij vindt dat ze in Europa moeten worden gehuisvest. Toch vreemd.

3. In Afrika worden meerdere Asilia’s opgezet, bijvoorbeeld in Ethiopië, Kameroen en Ghana. De Zweedse demograaf Hans Rosling voorspelt dat de bevolking van Afrika tot het jaar 2100 verviervoudigt van 1 miljard mensen nu naar 4 miljard mensen straks. Waar nu nog 25 procent van de wereldbevolking uit Afrika komt, zal dat in 2100 een kleine 40 procent zijn. Ook in landen als Pakistan is de bevolkingsexplosie enorm. Die bevolkingsgroei zal velen doen besluiten hun heil ergens anders te zoeken. Veel Afrikaanse gelukszoekers die nu in bootjes de Middellandse Zee oversteken komen uit christelijke landen, en die moet je niet op een hoop gooien met islamitische oorlogsvluchtelingen uit het Midden-Oosten, want dat wordt hommeles. Wat beter werkt, zijn economische knooppunten waar het Europese bedrijfsleven een aanjagende rol speelt en waar een meritocratisch principe geldt, in plaats van de corruptie die nu nog de kaarten schudt van de Afrikaanse bevolking. Op zo’n manier kunnen we het ‘geluk’ dat deze jongens zoeken in Europa realiseerbaar maken in Afrika zelf. Deze Asilia’s kunnen bovendien als economisch voorbeeld gelden voor de rest van Afrika, en het zijn goede hubs om de band tussen christelijk Europa en christelijk Afrika te versterken.

4. Nederland verbindt geboortebeperking als basisvoorwaarde aan de opzet van Asilia’s in Afrika. Demograaf Malthus en zijn volgers voorspelden al grote rampen door overbevolking, de Club van Rome deed dat ook. Aanpakken dus. Wat werkt het beste? Begin met het opleiden van vrouwen. Hoe beter vrouwen opgeleid zijn, hoe minder ze als broedmachines willen dienen. Het Westen is daar een voorbeeld van. Maar ook Iran, waar vrouwen goed zijn opgeleid, heeft een vergelijkbaar geboortecijfer als Europa. Stel voorbehoedsmiddelen etc. ter beschikking en investeer in seksuele voorlichting. Communiceer aan de mensen dat er maar kinderbijslag etc. komt voor maximaal 2 kinderen en dat er hoge boetes komen op het produceren van meer kinderen. Dat heeft in China ook gewerkt. Had Mao tse Toeng die allemaal niet gedaan, dan waren er nu 400 miljoen Chinezen meer op de wereld. En zouden die allemaal in China gebleven zijn? Ik denk het niet. Helpt dat allemaal niet, grijp dan als laatste redmiddel naar wat India’s vroegere premier Indira Gandhi probeerde: gedwongen sterilisatie van hardleerse types. In Zweden en Zwitserland gebeurt dat al. In India is het destijds mislukt. Maar Hitlers euthanasiewetgeving mislukte ook en dat belette D66-minister Els Borst niet om een nieuwe euthanasiewet uit te proberen. Die blijkt prima te werken, ook al maken veel Duitsers D66 nu uit voor nazipartij. Nogmaals: gedwongen sterilisatie na het verkrijgen van 2 kinderen is en blijft voor mij het laatst redmiddel als andere middelen niet werken.

5. Asilia’s zetten stevig in op onderwijs en ondernemerschap. Mensen leren een vak waar markt voor is. En ze krijgen ook haatvrije religieuze educatie. Haatpredikers worden buiten de deur gehouden en er heerst gelijkheid tussen seksen. Jodenhaat, christenhaat, moslimhaat, homohaat en vergelijkbaar middeleeuwse denken wordt niet getolereerd.

6. Nederland start, in navolging van Australië en straks Denemarken, een multimediale asiel-afremmende campagne in Afrika. De boodschap: je bent bij ons niet welkom, je wordt subiet naar Asilia vervoerd. Blijf waar je bent. De Deense bevolking wil nu ook zo’n campagne, al huivert het Deense bedrijfsleven daarvoor. Nederland doet er goed aan de lead van de Deense bevolking in deze te volgen.

7. Desnoods namens Duitsland, zonder Duitsland. Het Duitsland van Angela Merkel lijkt gekozen te hebben voor collectieve zelfmoord. Het Duitse migratiebeleid lijkt een therapiesessie voor Wereldoorlog II te zijn. Maar op basis van therapie maak je gene toekomstbestendig beleid. Grote groepen zwijgende Duitsers zuchten onder de asielstroom, maar zijn te politiekcorrect om een Asilia-plan goed te keuren. Maar als de stoutmoedige Nederlanders dit plan uitvoeren, dan kunnen zij het wellicht ook voor Duitsland doen. Ik denk dat de Denen sowieso meedoen.

8. Een realistisch buitenlands beleid. Halbe Zijlstra (VVD) zei niet lang geleden dat niet alle dictators per se slecht zijn. Hij heeft gelijk, want er zijn legio voorbeelden van dictators die hun land als het ware bij elkaar houden. Zodra ze worden afgezet –denk aan Generaal Tito in Joegoslavië of aan Sadam Hoessein in Irak ̶ laaien de interne conflicten op en raakt het land in een burgeroorlog verwikkeld. Kolonel Gaddhafi hield de Libische clans koest en onder zijn bewind had Europa niet met de asiel-ellende van nu te kampen. Gaddhafi was best gek, maar niet zo nihilistisch als ISIS, dat dit land nu rap verovert. Veel asielzoekers komen nu vanuit Libië in boten hierheen. Het is aardig dat de Italiaanse marine voorkomt dat mensen verdrinken, maar boten terugslepen en de opvarenden in Libië aan wal zetten of gelijk doorsturen naar Asilia op Djerba in Tunesië, de boten vernietigen en mensensmokkelaars het gevang in jagen, werkt beter, zo leert de ervaring in Australië. Op Australische stranden spoelen geen dode kleuters aan.

9. Daarna wordt het tijd om een nieuwe stabiele macht in Libië in het zadel te helpen. Het Westen heeft daar ervaring mee. Dat komt van pas. Wie is een goede kandidaat? Ik zou denken aan Saif Gaddhafi, een van de zonen van de kolonel. Hij is ter dood veroordeeld en zal vast dankbaar zijn als hij uit zijn cel bevrijd wordt door een speciale missie van Europese militairen. Italië was ooit kolonisator van Libië en Italianen en Libiërs kunnen wel samenwerken. Deze Gaddhafi-telg krijgt vervolgens alle hulp, geld en wapens om de chaos in Libië neer te slaan en er weer een stabiel land van te maken. In ruil daarvoor zorgt hij ervoor dat migranten Libië niet meer gebruiken als springplank naar Europa.

10. Voorbijdenken aan traditionele internationale samenwerkingsverbanden. De Amerikanen die het nodig vonden Gaddhafi ten val te brengen zullen gaan protesteren, maar dan mogen zij de asielzoekers opnemen. Niet ons in Europa laten opdraaien voor Amerika’ s verkeerde militaire en politieke keuzes. Dat dit een verwijdering binnen de NAVO tot gevolg heeft, moet dan maar. Misschien moet sowieso nog eens overdacht worden of de huidige NAVO nog wel opgewassen is tegen de gevaren van morgen. Ik denk dat een NAVO, uitgebreid met Rusland, dat beter kan, want onze gemeenschappelijke vijand is het jihadisme van ISIS c.s. De huidige inspanningen van Rusland om de crisis in Syrie te beeindigen zijn hoopgevend. Maar dit punt is van later zorg.

Voila: een 10-puntenplan voor de oplossing van de migratiecrisis, die nu als een donkere wolk boven ons mooie land hangt. Zo houden we onze samenleving ook in de toekomst betaalbaar en gelukkig en blijven er ook voor onze eigen minder draagkrachtigen sociale huurwoningen over – in 2015 wordt ongeveer 10 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen bezet door migranten, een verdubbeling ten opzichte van 2014. Tegelijkertijd kunnen we er voor zorgen dan alle Asilia’s stabiele economische hubs worden, met een krachtig bestuur waarmee het goed zakendoen is. En we zetten een inspirerend voorbeeld neer, waar andere Europese landen zich aan kunnen spiegelen. Een voorbeeld van VOC-denken. Vlieg ik met dit plan uit de bocht? Misschien wel. Maar dat vind ik niet interessant. Als trendwatcher maak ik deel uit van de creatieve industrie van dwarsdenkers en omdenkers, waar, met open vizier, en wars van politiek correctheid, trends worden hertaald tot “out of the box” oplossingen. Dat de een dit inspirerend vindt, en de andere niet? Soit. Het plan zal veel stof doen opwaaien en mensen zullen gaan roepen dat zoiets echt niet kan, maar de toekomst is aan degenen met lef. De taskforce asiel die er nu aankomt? Die zou dit plan kunnen uitwerken en uitvoeren. Dan komt het volgens mij allemaal goed. Succes!

Trendwatcher Adjiedj Bakas publiceert binnenkort zijn nieuwste boek “Kapitalisme & Slowbalisering”. Dit artikel is een voorpublicatie uit dit boek, zie hier het filmpje.