Niet zelden wordt geklaagd over de Europese Unie. Specifiek gaat het vaak over hoe we onze autonomie als land kwijtraken. De regels van bovenaf zijn nergens goed voor, horen we vaak vanuit de PVV/FvD-hoek. We moeten af van de Rechten van de Mens, wordt soms zelfs geroepen. Tegelijkertijd staan juist deze partijen pal achter de oneindige vrijheid van meningsuiting. Dat is minstens opvallend te noemen, want wetgeving van bovenaf en specifiek de Rechten van de Mens (EVRM) heeft een bredere opvatting van de vrijheid van meningsuiting dan de Nederlandse overheid. Rechts zou juist enorm blij moeten zijn dat ook hun stokpaardje door het EVRM verdedigd wordt.

In het cellencomplex van Schiphol-Oost werden “vreemdelingen” vastgehouden. Het was hun wachtplek totdat ze Nederland uitgezet zouden worden. ‘s Nachts vloog het complex in brand, waardoor veel  gevangenen op verschrikkelijke wijze het leven lieten. Rita Verdonk, toen nog minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, was verantwoordelijk. Ze noemde het optreden van de Dienst Justitiële Inrichtingen (die specifiek verantwoordelijk was voor het complex) “adequaat”, wat veel weerstand kreeg. Een man met niet te weinig gevoel voor humor maakte een poster met daarop de tekst “Reisbureau Rita, arrestatie-deportatie-crematie, adequaat tot het bittere einde”. De beste man werd aangeklaagd wegens smaad. Zou dit het einde van de vrijheid van meningsuiting betekenen?

De rechtbank vond van wel. Dit is een typisch geval van smaadschrift, oordeelde de rechter. De man zou berecht worden, als het EVRM niet in de bres sprong voor de verdachte. Het begin van artikel 10 luidt: “Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting”. De hoogste rechter vond dat artikel 10 geschonden zou worden als de man veroordeeld zou worden. De vrijheid van meningsuiting zou geschaad worden met het oordeel van smaad. De rechter liet vrijheid prevaleren boven de gekwetste minister Verdonk dankzij het EVRM.

Vooral PVV- en FvD-aanhangers zouden zich eens goed achter de oren moeten krabben na het horen van dit verhaal. Wanneer zij het hebben over “onze vrijheid” die teniet gaat door wetgeving van bovenaf, hebben ze het ook over de vrijheid die ze gekregen hebben door samen te werken met andere landen. De Rechten van de Mens is niet alleen goed voor snel op hun tenen getrapte mensen, maar juist ook voor burgers die niet op hun mondje gevallen zijn. Juist de vrijheid van meningsuiting wordt met verve verdedigt en beschermd door het EVRM.

Afbeelding: Wikimedia, commons