Hoe wordt er in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en natuurlijk in Nederland anno 2016 kritisch gekeken naar zaken als islamisering, salafisme, terrorisme? Wie zijn de leidende denkers en doeners in dit dossier? Bestaat er optimisme over de druk die massa-immigratie vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika uitoefent op westerse waarden en vrijheden, of is het vijf voor twaalf in Europa en ligt daardoor het antwoord van islamcritici eerder bij populistische volksbewegingen?

unnamed

Het wordt mijn missie voor de komende maanden om de stand van de islamkritiek in onze buurlanden te onderzoeken aan de hand van vragen als: is er een toekomst voor de islam in West-Europa? Zo ja: hoe ziet die eruit? Misschien nog wel belangrijker: als die toekomst er is, niet alleen als religie maar ook als politieke ideologie, wat is daarvan de invloed op democratie, rechtsstaat en secularisme? Bestaat de kans dat de (politieke) islam deze verlichte Europese tradities verdringt en op termijn zelfs vervangt? En hoe voorkomen wij dat?

Steun mijn project!
Als je deze missie belangrijk vindt, is dit je kans. Steun mijn project en verzeker je van uitgebreide informatie over de islam in Europa. En vooral: verzeker je van onafhankelijke, kritische reportages over een onderwerp dat ook de komende jaren het publieke debat in de westerse wereld zal blijven domineren.

Wat krijg je voor je steun?
Elke week verschijnt er een achtergrondartikel op Jalta. Ik zal ook microbloggen over mijn bevindingen tijdens mijn buitenlandse bezoeken. Je kan dat volgen via mijn Twitteraccount @bpschut.

Ik zal kritische vraaggesprekken houden met islamcritici in binnen en buitenland.
Ik zal bezoeken brengen aan Berlijn, Brussel, Blackburn en Parijs, om te onderzoeken hoe de werkelijke problemen in die steden zich verhouden tot wat de islamcritici erover zeggen en schrijven.

Donateurs die 25 euro doneren, ontvangen aan het eind een bundeling van mijn artikelen, voorzien van een speciaal voor die gelegenheid geschreven nawoord.

Donateurs die 100 euro doneren, krijgen naast deze e-bundel een eervolle vermelding onder de in het kader van dit onderzoek gepubliceerde artikelen: ‘Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door’ (tenzij je liever anoniem wilt blijven uiteraard!).

Donateurs van 250 euro of meer krijgen behalve bovengenoemde e-bundel en eervolle vermelding ook een uitnodiging voor een speciale bijeenkomst waarin ik mijn artikelen nader zal toelichten.

Hoe kan je doneren?
Al met al meer dan genoeg redenen dus om mijn project te steunen! Dat steunen doe je door nu het bedrag van je keuze over te maken op rekeningnummer NL39FVLB0226300218 t.n.v. Stichting Jalta, Amsterdam o.v.v. ‘crowdfundingproject Bart Schut’.

Paypal gebruiken kan natuurlijk ook!

unnamed
NB: alle giften worden verwerkt via Stichting Jalta. Deze stichting heeft de speciale ANBI-status, dat betekent dat je gift aan dit project dus aftrekbaar is voor belastingdoeleinden. Zo help je dus niet alleen mij maar ook jezelf door te geven!

En bij voorbaat dank!

Bart Schut (geb. 1970) is journalist en columnist, gespecialiseerd in het 3i-dossier (immigratie, integratie en islam). Sinds zijn periode als correspondent in Marokko, publiceerde hij in het hele spectrum van de Nederlandse media: van Telegraaf tot Volkskrant, van Groene Amsterdammer tot Nieuwe Revu en van Jalta tot Joop.