Liesbeth van Tongeren en Lisa Westerveld van GroenLinks zijn boos op Mark Rutte en Geert Wilders, omdat die seksistisch en homofoob zouden zijn. Maar hoe zit het eigenlijk werkelijk? 

 

Een vrouw die niet bemind wil worden

In het debat over het regeerakkoord van het nog te vormen kabinet Rutte-III ging het er vandaag al hard aan toe. De oppositiepartijen waren de afgelopen dagen al flink geschrokken van de inhoud van het akkoord en lieten geen kans in de media onbenut om erop te schieten. Toch was vandaag tijdens het debat niet alleen de inhoud van het regeerakkoord een onderwerp tot discussie op de social media, maar ook de clash tussen premier Mark Rutte en Geert Wilders.

Aanvankelijk zette Rutte in zorgvuldige bewoordingen uiteen waarom hij niet samen wilde regeren met de PVV, maar hij schoot vervolgens uit de bocht door Wilders en de PVV te vergelijken met “een vrouw die niet bemind wil worden en zich daarom zo onaantrekkelijk mogelijk maakt.” Wilders reageerde daarop zeer gevat door te zeggen dat: “Heel Nederland weet nog niet eens of Rutte ooit een vrouw heeft gehad.” De heren konden er allebei wel smakelijk om lachen, maar al snel werden de opmerkingen als “seksistisch” en “homofoob” bestempeld door onder andere de Kamerleden Liesbeth van Tongeren en Lisa Westerveld van GroenLinks.

Wat pogen Rutte en Wilders met hun metaforen eigenlijk te betogen? Rutte wil met zijn vergelijking laten zien dat er met de PVV en Wilders domweg niet te onderhandelen valt, terwijl je dit wel zou moeten verwachten van een politieke partij. Natuurlijk zet Rutte in zijn uitspraak de vrouw neer als een lustobject. Of dat netjes is, daarover valt te twisten, maar Rutte heeft dit bewust gedaan om zijn anti-PVV-boodschap sterker naar voren te brengen.

Voorts is de opmerking van Wilders allerminst homofoob. Dat iemand nog nooit een vrouw heeft gehad betekent immers niet meteen dat iemand gay is. Misschien is Rutte gewoon een happy single. De interpretatie die Westerveld aan de uitlatingen van Wilders gaf is ietwat te gulzig. De codering van de boodschap door de toehoorder is anders dan die van de daadwerkelijke ontvanger.

 

Gedoogpartners

Rutte en Wilders kennen elkaar al vele jaren en hebben zelfs korte tijd (van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003) samengewerkt in de VVD-fractie. Ook daarna kwamen de heren elkaar vaak tegen, zowel als gedoogpartners, maar ook als politieke tegenstanders. Gedurende deze jaren is er een politiek steekspel ontstaan tussen beide heren waarin er regelmatig naar elkaar gewezen wordt, zoals het beroemde “doe normaal man!”. Hoe precies de persoonlijke relatie tussen deze twee politici ligt is ons niet bekend, maar wellicht hebben we vandaag een tipje van de sluier gezien.

Het gaat nu dan ook louter om de vorm van de boodschap in plaats van om de inhoud. We kunnen tevreden zijn met het feit dat de VVD niet wederom met de PVV aan tafel is gaan zitten. Hopelijk dat diegenen die zich druk maken om de uitspraken van de heren met deze uitkomst ook tevreden zijn.