Eerder deze week werd bekend dat de VVD tijdens het najaarscongres in Noordwijkerhout besloot om een passage over het klimaat uit het verkiezingsprogramma te halen. De initiatiefnemer daarvan was een lid uit Friesland met sceptische ideeën over klimaatverandering. Op zijn voorspraak werd de zin ‘’ klimaatverandering leidt tot stijgende zeespiegels en hevige regenbuien’’ uit het partijprogramma geschrapt.

Het is een even opvallende als onbegrijpelijke keuze van de VVD. Juist nu Nederland gecommitteerd is aan het klimaatakkoord van Parijs, is een rechts en een liberaal geluid op dit onderwerp urgenter dan ooit. Veel linkse en zelfverklaarde progressieve partijen laten de economie, en dan met name de minima, bloeden voor hun eigen klimaat-idealen. Juist daarom moet er een duurzaam maar realistisch alternatief tegenover staan. En dat zou de VVD moeten omarmen.

Onder huidig VVD-minister van Economische Zaken Henk Kamp, is dat dan ook zeker gebeurd. Voor velen gaat het allicht niet snel genoeg, maar juist de VVD heeft in het verre en in het recente verleden werk gemaakt van duurzaamheid. Het zou eeuwig zonde zijn als de partij daar vanaf stapt. Niet dat de VVD dat van plan lijkt te zijn, maar het schrappen van dergelijke passages is een statement. De urgentie lijkt soms te ontbreken en dergelijke acties onderstrepen dat alleen maar.

Binnen de VVD bestaan er gelukkig in ruime mate geluiden die een duurzame maar liberale koers voorstaan. Initiatieven als Liberaal Groen, een duurzame denktank bestaande uit VVD-leden, probeert de partijkoers bij te sturen. Onder minister Kamp is de er een goede weg ingeslagen. Het valt te hopen dat de VVD daar in de nabije toekomst ondanks deze wijziging in het programma niet van afwijkt. Met ‘Parijs’ in het achterhoofd kunnen de VVD, maar vooral Nederland, zich dat niet permitteren.

 

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons