Domheid scoort. Nuance niet. Maar het linkse frame dat alleen rechts dom is klopt uiteraard niet.

 

In het Algemeen Dagblad schreef Özcan Akyol, zoals vaker, een bijzonder goede column. Hij hekelt terecht het gebrek aan niveau en beschaving bij veel zelfbenoemde rechtse journalisten, die zich volgens hem ‘keer op keer bezondigen aan activistische hyperbolen en chronische borrelpraat’. Akyol beschouwt de ophef rond het artikel op PowNed over de verdronken Syrische vluchteling als het ultieme bewijs dat redelijk rechts in medialand aan zijn lot wordt overgelaten: ‘De nuance en finesse leveren geen daverende cijfers op. Om die reden moet alles over de top, het liefst over een ethische grens.’ Akyol vindt de huidige situatie paradoxaal:

Hoewel we als samenleving op politiek niveau een flinke beweging naar rechts hebben gemaakt, verzuimen conservatieve omroepen, schrijvers en denkers om hun plek op een gedegen manier op te eisen. We zijn overgelaten aan anonieme nitwits die een verdronken tiener beledigen, alleen omdat ze het vluchtelingenbeleid afkeuren. Tragisch.

En Akyol heeft hier zeker een punt. Te veel rechtse journalisten en opiniemakers laten het afweten. Vroeger hadden we gedegen politiek commentatoren als J.L. Heldring, nu moeten we het met roeptoeters en halfintellectuelen doen die denken dat de ondergang van Nederland aanstaande is en dat dit komt door de vluchtelingen en de moslims.

In dit verband is het relevant om te wijzen op een kwantitatief onderzoek naar de inhoud van GeenStijl, gedaan door Ineke van der Valk. In populistische kringen geldt zij als een politiek-correcte wetenschapper die daarom fout is, maar haar kwantitatieve onderzoek is gewoon heel degelijk. Wat blijkt? In 2005 waren er op GeenStijl 113 artikelen over de islam/moslims, in 2015 waren dit er 595. Ook het aantal comments over dit onderwerp steeg, van 33.261 in 2005 naar 135.533 in 2015. Maar Van der Valk keek niet alleen naar absolute aantallen, maar ook naar percentages. In 2005 ging 6.6% van de GeenStijl-artikelen over moslims/islam, in 2015 16.9%. Het percentage comments hierover steeg ten slotte ook, van 12.5% in 2005 24.7% tien jaar later. De islam scoort dus, vooral bij de lezers en reaguurders, daarom gaan auteurs er ook vaker over schrijven. Alles voor de clicks. Genuanceerde verhalen en andere onderwerpen scoren slechter, daar wordt verhoudingsgewijs dan ook minder over geschreven.

Toch is het een slechte zaak dat heel rechts hierop wordt afgerekend. Dirk-Jan van Baar en Jan Dirk Snel, niet bepaald progressieve denkers, zijn bijvoorbeeld uiterst kritisch over de PVV en het gedweep van populistisch Nederland met Poetins Rusland. En uiteraard is er ook onze website Jalta – in de eerste plaats Joshua Livestro maar ik wil in dit verband ook Rik de Jong en mijzelf noemen – die waarschuwt tegen de gekte die op rechts dominant lijkt te zijn geworden.

Hopelijk is het journalistieke en literaire misbaksel op PowNed een wake-up call voor rechtse journalisten, opiniemakers en politici. De weg van populisme, moslimhaat, complottheorieën, Poetinpropaganda, klimaatscepsis en EU-fobie is een doodlopende. Kritiek op de fundamentalistische islam en op doorgeschoten progressieve malligheden is goed, maar we moeten hier niet in willen doorslaan. De rede moet heersen, niet de onderbuik. En denk ook eens out-of-the-box. Praat vaker met linkse mensen. Met moslims. Lees meer literatuur. En ook de erflaters van onze Westerse en Nederlandse beschaving. Het is echt intellectuele armoede dat de PVV en het CDA wel met Sinterklaas en Carnaval op de proppen komen als ze onze cultuur willen beschermen, maar niet met P.C. Hooft of Multatuli.

 

Afbeelding: Wikipedia / Wikimedia Commons