Opkomen voor normen en waarden is prima, maar geef ze geen exclusivistische inhoud. 

 

Normen en waarden zijn in. De VVD adverteerde met ‘normaal doen’, Thierry Baudet van het Forum voor Democratie benadrukte de betekenis van het christendom voor de westerse beschaving, de SGP gelooft in een christelijk Nederland en het CDA heeft het over ‘joods-christelijke waarden’. Allemaal leuk en aardig, maar als liberaal ontkom je niet aan de indruk dat dit rechtse gescherm met joods-christelijke normen en waarden vooral bedoeld is om moslims uit te sluiten.

Je hoeft geen GroenLinks-stemmende UvA-docent te zijn om kritisch te zijn over het gedweep in rechtse kringen met het christendom, of breder de ‘joods-christelijke cultuur’. Door een cultuur religieus te definiëren sluit je een grote groep mensen uit, moslims natuurlijk maar ook atheïsten. Naar aanleiding van de ophef over toenmalig PvdA-minister Ella Vogelaar, die tien jaar geleden sprak over een ‘joods-christelijk-islamitische traditie’, brak D66-Kamerlid Boris van der Ham een lans voor de Verlichting. Die liberale, humanistische waarden van de Verlichting zijn er voor iedereen, niet alleen voor de aanhangers van een bepaalde religie.

Het nadeel van de Verlichtingswaarden is echter dat ze nogal abstract, in de eerste plaats theoretisch zijn. Het christendom heeft een verhaal, de Verlichting is meer a-historisch. Om onze Westerse beschaving weerbaarder te maken moet er een Verlichtingsverhaal komen. In het geschiedenisonderwijs moet er meer aandacht komen voor de Grieken en Romeinen, de Renaissance en de Verlichting; alsmede Erflaters van de Nederlandse beschaving als Desiderius Erasmus, Baruch Spinoza, Joan Derk van der Capellen tot den Pol, Eduard Douwes Dekker (Multatuli) en Johan Rudolph Thorbecke.

Postmodern links wil helemaal geen verhaal, behalve de mythe dat ‘witte mannen’ allemaal racistische en seksistische onderdrukkers zijn. Liberalen, echte liberalen, moeten tegen de joods-christelijke mythe van rechts en de femipacifistische mythe van links strijden (Ecrasez l’infâme!) en ijveren voor de waarden van de Verlichting.

 

Alleen de Verlichting maakt vrij.

 

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons