Boze burgers doen aangifte tegen de staat, omdat de PVV niet aan de coalitiebesprekingen meedoet.

 

Tot vandaag had ik nog nooit van de website Pauwnieuws gehoord. Dit rechtse blog bestaat ook pas sinds december 2016 en is gefinancierd door John Kerkhoven, aldus Quote. Maar Pauwnieuws heeft nu dus de twijfelachtige eer de aangifte te publiceren die een groep boze PVV-kiezers heeft ingediend tegen de staat.

Pauwnieuws vat samen:

De aangifte behelst tal van fundamentele mensenrechten en spreekt ook van samenzwering. Een echte complottheorie dus! En dat is het natuurlijk ook als een heel roedel kartelpartijen bij voorbaat al een andere partij uitsluit van coalitiedeelname. Deze website heeft vaak gesteld dat de PVV ook stappen had kunnen nemen om aanvaardbaarder te zijn zoals het aantrekken van Rita Verdonk als lijsttrekker. En toch lijkt er inderdaad sprake van een strafbaar feit.

Wat houdt die samenzwering, volgens de indieners van de aangifte, dan in? Het feit dat de PVV niet aan de coalitieonderhandelingen meedoet is een samenzwering tegen de PVV-kiezers. Zij worden gediscrimineerd. Ook zouden de Tweede Kamerverkiezingen niet eerlijk zijn verlopen:

Kiezers dienen een vrije keuze te hebben en niet met onder dwang, bedreiging, discriminatie, kartelvorming en misleiding van list en bedrog gedwongen te worden om hun stemgedrag te veranderen. In een democratie hoort de partijprogramma en de oplossingen van een politieke partij het stemgedrag te bepalen en is het uitsluiten van een democratisch gekozen partij d.m.v. een kartelvorming, een schending op het fairplay beginsel van onze democratie en in strijdt artikel 1 v/d Grondwet. Het kan bijna geen toeval zijn dat de PVV in de 2 maanden dat er een Cordon Sanitaire, een veiligheidslek en de Turkije rel zijn plaatsgevonden, van 35 zetels naar 20 zetels is gezakt. De partijen VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, SP en CDA plegen de ernstigste vorm van discriminatie, laster en smaad tegenover bijna 2 miljoen Nederlandse burgers door hun uit te sluiten van de democratie en ons weg te zetten als racisten en het “verkeerde populisme”.

Dus kritiek hebben op discriminerende PVV-standpunten is ‘discriminatie, laster en smaad’. Geniaal. Maar het wordt nog leuker:

De ingeschreven KvK-namen van de politieke partijen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VDD), Christen-Democratisch Appél (CDA) en Democraten ’66 (D’66), zijn misleidend. Door het negeren van de Nee-stem v/d Oekraïne-referendum, het uitsluiten van democratisch gekozen politieke partijen (PVV), tegenstanders te zijn van referendums en directe democratie, het onthouden van een eerlijke volksraadpleging voor deelname aan de EU, maken de VVD, CDA en D’66 zich schuldig aan naams-misleiding tegenover potentiële kiezers en leden, deze verenigingsnamen dienen per direct opgeheven te worden.

Helaas volgt er nu geen betoog dat de Partij van de Arbeid zichzelf geen Partij ‘van de Arbeid’ mag noemen omdat de partij voor werkloosheid zorgt en allochtonen voortrekt en daarom de Partij van de Allochtonen of de Partij voor de Arabieren moet heten, ofzo. Het is niet altijd feest.

Ook keren de boze burgers zich tegen het partijkartel, een woord wat ze ongetwijfeld van ‘de grootste intellectueel van Nederland’ hebben geleerd:

VVD, PvdA, D’66, CDA, SP en GroenLinks plegen een illegale kartelvorming (samenzwering) om vanwege belangenverstrengelingen andere democratisch gekozen partijen uit te sluiten. De VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, SP en CDA doen zelf een beroep op hun democratisch gekozen positie, om al jaren het beleid te mogen bepalen, maar sluiten de PVV uit om een ander beleid te mogen uitvoeren. De VVD, PvdA, D’66, CDA, SP en GroenLinks maken zich schuldig aan onbehoorlijke bestuur in schending van ambtseed, schending van integriteit, schending van ambtsplicht, schending van fairplay beginsel, in een onaanvaardbare doorkruising van het recht in schendingen van het mensenrecht in het wederrechtelijke bevoordelen, door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels.

Wat de SP in dit rijtje doet is mij een raadsel. De SP doet niet aan de coalitieonderhandelingen mee, de SP sluit zichzelf uit door de VVD uit te sluiten, en VVD en D66 (en in mindere mate het CDA) zitten ook absoluut niet op regeringsdeelname van de SP te wachten. De SP is, net als de PVV, een partij aan de zijlijn. Een linkse partij, dat wel, maar niettemin een partij die tot dusverre nooit aan de knoppen heeft mogen draaien.

De aangifte eindigt met kritiek op Mark Rutte en de VVD en een complotverhaal over een geheime deal met Turkije, dat de EU jaarlijks 250.000 extra vluchtelingen moet opnemen.

De aangifte tegen de Nederlandse staat is door 3.300 boze burgers ondertekend. Met hun koeterwaals (kramerslatijn als ze voor Thierry zijn) bezorgen ze de mensen bij de rechtbank ongetwijfeld een hele leuke dag.