Beste mevrouw Jorritsma, u verloochent de liberale waarden.

Dit is een open brief aan u. Respect hoor, voor vrouwen die carrière maken. Mevrouw Jorritsma, ook voor u had ik respect. Had, ja. Want afgelopen zaterdag deed de deur dicht. Zelden heb ik iemand zo de liberale waarden waarvoor u zegt te staan, in de uitverkoop zien zetten. 

U weet vast waarover ik het heb: uw uitspraken bij Kamerbreed. Ja, ook Alexander Pechtold zat daar en brulde het nodige, maar u, mevrouw Jorritsma, maakt deel uit van de partij waar ik vanaf mijn 18e al op stem.

U zei onder meer: “Als ik bijvoorbeeld zie wat er rond Keulen gebeurt, dan is de vraag: is het allemaal zo groot? Is het zo anders dan dat het was? Het lijkt alsof de hele wereld veranderd is, en daar spelen politiek en journalistiek een rol in. Elk klein dingetje is en blijft groot, en dat maakt de mensen onzeker.” …

“Het beeld bij Nederlanders bestaat nu dat alle vluchtelingen aanranders, verkrachters of overvallers zijn. Natuurlijk gebeurt er af en toe iets in AZC’s, en ja, dan gaat het om mensen die gevlucht zijn. Maar er zijn ook heel veel andere burgers die dingen uithalen die niet mogen.”

U verloochent de liberale waarden, de positie van vrouwen en de journalisten die gewoon hun werk doen

Beste mevrouw Jorritsma, ik begrijp best dat u in een coalitie zit met de PvdA, en dat uw partij in een spagaat ligt omdat de VVD liever iets meer tegen het standpunt van de PVV zou willen aanschurken. Al is het maar om electorale redenen. Maar ik begrijp dat dat nu eenmaal niet kan, want het is in het landsbelang om de coalitie in stand te houden, wat ik overigens met u eens ben. Maar deze vrijage? Dit verloochenen van liberale waarden, van de positie van vrouwen en van journalisten die gewoon hun werk doen? Om maar te zwijgen over uw benoemen van de politiek.

Struisvogelcollega’s

Laten we uw woorden even rustig analyseren. Allereerst had ik ook de nodige kritiek op een aantal van mijn collega’s. Maar dat ging juist over het feit dat de pers zijn werk niet had gedaan: namelijk eerlijk vertellen wat er in Keulen was gebeurd. Dat, mevrouw Jorritsma, maakt mensen onzeker. Wierd Duk, de Duitsland-correspondent die wel eerlijk feiten durfde te melden, kreeg emmers bagger over zich heen van struisvogelcollega’s, die, net als u, mevrouw Jorritsma, de daadwerkelijke feiten probeerden onder een Perzisch, herstel: in dit geval Arabisch, tapijt te vegen. Niet voor niets staat op Duks twitteraccount te lezen: ‘Sometimes people don’t want to hear the truth, because they don’t want their illusions destroyed.’ Het zou u sieren die uitspraak ter harte te nemen.

Ik heb bijna 35 jaar op uw partij gestemd. Maar u huilt met de wolven in het bos

U, mevrouw Jorritsma, behoort tot een partij die zich er op voorstaat vooral voor waarheid te staan, die de illusies waaraan diverse andere partijen lijden, vakkundig ontnuchtert. Daarom heb ik ook, nu al bijna 35 jaar op uw partij gestemd. Maar zie, u huilt nu met de wolven in het bos.

Laten we even verder kijken. O ja, “andere burgers”. Ja, uiteraard zit er heel wat rapaille onder onze burgers. Maar sinds wanneer zijn vluchtelingen, asielaanvragers uit den vreemde, nu al burgers? En dan: Keulen een klein dingetje? Honderden aangiften in die stad en al die andere steden waarin vrouwen zijn aangerand, een klein dingetje? Mevrouw Jorritsma, ik weet niet of u zichzelf ooit feminist heeft genoemd of zich als dusdanig heeft gezien, maar iedere uitspraak die u van nu af aan zal doen ten bate van vrouwenrechten zal volstrekt ongeloofwaardig overkomen. Schuld van de journalistiek en van de politiek? Daar bent u dan nu mede schuldig aan. En ja, wake up, de wereld is veranderd.

Slappe hap

Hoe kan ik u in de toekomst nog geloven of serieus nemen? Ik heb u als journalist diverse malen geïnterviewd. Hoe graag maakte u, vlak voor de verkiezingen, gebruik van de journalistiek in alle soorten en maten. Hoe kunt u nu zonder blikken of blozen zeggen de liberale waarden in ons land te vertegenwoordigen en dat die verdomde vluchtelingenproblematiek te danken is aan de journalistiek? Door uw uitspraken heb ik ook een paar illusies verloren, namelijk dat u als rolmodel pal zou staan voor liberale waarden waaronder vrouwenrechten en homorechten. Klein dingetje? Homoseksuelen die een week lang buiten het AZC in het bos slapen omdat ze bedreigd worden? Ik hoopte dat u zou staan voor een rechte rug tegen onacceptabele handelingen. Ik vind het uitermate triest te moeten constateren dat u minder ballen toont dan uw ex-collega’s Ahmed Aboutaleb en Eberhard van der Laan. U haalt de PvdA links in. Ben ik blij dat u niet aan het hoofd bent komen te staan van onze geliefde hoofdstad, want u had hier niet gepast. U vertegenwoordigt de slappe hap van de VVD.

Ivoren toren

Weet u? Een vriend, wonend in Almere, kwam ooit de geboorte van zijn kind aangeven. Zijn dochtertje, dat meekwam, wilde u een geboortekaartje overhandigen. Dus deden uw ambtenaren hun best om u te pakken te krijgen. Dat lukte ze niet, u was niet aanwezig. Dat valt u niet te verwijten, dat kan. Maar opzienbarend waren de reacties van uw ambtenaren. “De vorige burgemeester kwam gewoon op feestjes langs en bracht helemaal zelluf worst, kaas en bier rond, onderwijl complimentjes rondstrooiend over de noest arbeidende ambtenaren. Annemarie niet. Die zagen ze nooit, zat enkel in haar ivoren toren te zitten.” (Wederwaardigheden, beslommeringen van een schlemiel, door Roel Abraham, pagina 43). Zijn dochter en hij lieten een geboortekaartje voor u achter. Nooit meer wat gehoord. Dat begrijp ik. U had het druk.

Beste mevrouw Jorritsma, ik hou van en ben loyaal aan uw partij. Maar u maakt het me wel erg moeilijk. Ik hoop dat er iemand is die tegen u zegt: “Annemarie, ben je nu helemaal belatafeld!!” Of zo iets. Enne, uit de ivoren toren komen levert veel voordelen op, zoals het opgeven van illusies en oog krijgen voor de realiteit.