Het nieuwe regeerakkoord ligt er. Jalta neemt met u enkele belangrijke punten door. Het regeerakkoord kunt u trouwens hier integraal downloaden. 

Na meer dan 200 dagen is het bijna eindelijk zover, er komt een nieuw kabinet. Het regeerakkoord telt 70 pagina’s en is, hoewel VVD, CDA, D66 en ChristenUnie andere idealen hebben, geen onsamenhangend broddelwerkje geworden. Het kabinet heeft toch een duidelijke missie.

 

Economie

De belangrijkste verandering: een nieuw belastingstelsel, waarbij we nieuwe schijven krijgen. Het huidige belastingsysteem kent vier schijven: 33,65%, 40,8% (schijf 2 en 3) en 52%. Dit wordt vervangen door een lage schijf van 37% en een hoge schijf van bijna 50%. De verlaging van de belasting wordt betaald door een verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9%. Consumptie wordt dus duurder. De verlaging van de belastingen is vooral goed voor de middeninkomens. Iemand met een salaris van 40.000 euro per jaar gaat er 1200 euro op vooruit. Ook kleine spaarders gaan er op vooruit, want pas vanaf 30.000 euro moet er vermogensbelasting worden betaald.

Het kabinet verlaagt de belastingen voor het bedrijfsleven, wat de economische groei volgens het CPB ten goede zal komen. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat de Nederlandse economie naar verwachting met 2% gaat groeien. Zonder dit regeerakkoord was de groei 1,8%.

Belangrijk is verder dat de hypotheekrente versneld wordt afgebouwd. Dit zal vooral de hoge inkomens treffen. Zij kunnen nu de helft van de hypotheekrente aftrekken, maar vanaf 2020 slechts 37%.

Het kabinet wil graag dat meer mensen aan het werk gaan en schulden en armoede terugdringen. De maatregelen hiervoor zijn echter vrij standaard en het kabinet volgt het beleid van eerdere kabinetten.

 

Geen GroenLinks

Ofschoon GroenLinks uiteindelijk niet meedoet aan de coalitie investeert het nieuwe kabinet veel in het milieu. Zo moeten alle kolencentrales voor 2030 dicht zijn, krijgen woningcorporaties meer subsidie als zij hun huizen goed isoleren, komt er een kilometerheffing voor het vrachtverkeer en moeten auto’s vanaf 2030 emissieloos zijn. Ook moeten er meer windmolens komen en komt er minder gas uit Groningen. Over gas gesproken: nieuwbouwhuizen krijgen niet meer vanzelfsprekend toegang tot gas.

Ten aanzien van vluchtelingen en overige asielzoekers wil het kabinet een beleid voeren waar links en rechts Nederland zich grotendeels in moeten kunnen vinden. Het aantal vluchtelingen dat sowieso naar Nederland mag komen gaat van 500 naar 750 personen. Dit gaat om vluchtelingen die niet zelf naar Nederland afreizen, maar door Nederland worden opgehaald. De ongecontroleerde vluchtelingenstroom, die dankzij de Turkijedeal al enigszins is getemperd, moet echter nog meer beheerst worden. Nederland wil daarom (in EU-verband) ook vluchtelingendeals sluiten met andere landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, mits zij zich aan internationale verdragen houden. Voorts komen er acht bed-bad-brood-locaties voor afgewezen asielzoekers. De procedure om deze groep uit te zetten moet ook worden versneld.

Omdat veel nieuwkomers in de bijstand belanden wil het kabinet het integratietraject van nieuwe Nederlanders verbeteren, zodat zij gemakkelijker aan het werk kunnen komen en goed meedraaien in onze samenleving. Het kabinet hanteert hiervoor de methode van de wortel en de stok: nieuwkomers die hun best doen worden sneller genaturaliseerd, nieuwkomers die verwijtbaar niet inburgeren kunnen worden gekort op hun uitkering en krijgen geen sterkere verblijfsstatus.

Uiteraard is GroenLinks zeer tegen deze plannen. Dé partij wil immers geen deals sluiten met andere landen om de vluchtelingenstroom te beperken. Bovendien is GroenLinks van mening dat immigranten automatisch recht hebben op een uitkering, omdat zij ook Nederlander zijn. Dat het nieuwe kabinet hierin voorzichtiger is wordt veroordeeld als inhumaan. PVV en het Forum voor Democratie vinden het kabinetsbeleid daarentegen veel te ruimhartig. De PVV is zeer ontstemd over het feit dat het kabinet meer vluchtelingen wil uitnodigen om zich in Nederland te huisvesten.

 

Stokpaardjes

De belangrijkste veranderingen zijn dus van sociaal-economische aard, maar CDA en D66 kunnen enkele van hun stokpaardjes in beleid omzetten. Zo krijgt het CDA zijn zin wat betreft het verplicht leren van het Wilhelmus op scholen, een verplicht bezoek aan het Rijksmuseum en een boekje met de canon van Nederland dat iedereen die 18 wordt of tot Nederlander wordt genaturaliseerd gratis krijgt. D66 krijgt haar zin dat overheden genderneutraal moeten werken. Ook buigt de Staatscommissie Parlementair Stelsel zich over de toekomst van ons kiesstelsel en komt met adviezen over de eventuele hervorming hiervan.

De ChristenUnie, de allerkleinste coalitiepartner, heeft ten slotte haar zin gekregen dat het kabinet niet zal komen met een voorstel om Voltooid Leven te regelen, een ander stokpaardje van D66. Als orthodox-christelijke partij is de ChristenUnie furieus tegen een verruiming van de euthanasiewetgeving in ons land en zou de euthanasie het liefste willen verbieden, maar inmiddels is de partij wel zo realistisch dat men beseft dat dit niet kan. Er moet een brede discussie in de samenleving komen en Voltooid Leven wordt daarna een vrije kwestie in het parlement. D66 zal vermoedelijk met een initiatiefvoorstel komen, waar de ChristenUnie en mogelijk ook het CDA tegen zullen stemmen.

Alexander Pechtold is wat positiever over het VVD-CDA-D66-ChristenUnie-kabinet dan tijdens een eerdere fase in de formatie. Hij maakte er zelfs een leuke grap over, namelijk dat vier mannen elkaar het ja-woord gaven. De vraag is natuurlijk of Gert-Jan Segers van de ChristenUnie hier om kan lachen. Segers is niettemin niet negatief. De VVD-CDA-D66-ChristenUnie-combinatie was volgens hem geen liefde op het eerste gezicht, maar de nieuwe regeringsploeg kan straks ‘op hoop van zegen’ aan het werk.

 

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons

 

 

Mark Rutte moet steun zoeken bij oppositiepartijen als hij in het zadel wil blijven