Pieter Omtzigt (CDA) stond lange tijd bekend als een goed Kamerlid die zich diep in de MH17-dossiers had gegraven. Hierbij schuwde hij niet voor verscheidene complottheorieën en deze poneerde hij dan ook in debatten. Nu blijkt uit onderzoek van NRC dat hij zelf gepoogd heeft om het onderzoek te beïnvloeden: tijdens een bijeenkomst op de VU heeft het CDA-Kamerlid de Kremlin-gezinde Oekraïense Alexandr A. ‘zijn kant van het verhaal’ laten vertellen, in een zaal met nabestaanden van de vliegramp die op 17 juli 2014 plaatsvond.

Uit een voorgesprek tussen Omtzigt en Alexandr bleek de allesbehalve behalve plausibele verklaring dat niet hijzelf, maar zijn vrouw zegt te hebben gezien hoe het vliegtuig in 2014 neerstortte. Het moge duidelijk zijn dat zijn verklaring, zeker gezien zijn achtergrond en de al geaggregeerde gegevens, rommelt aan alle kanten. Daarmee is de kous echter nog niet af: Omtzigt liet de man, na het sturen van een sms’je aan diens tolk verklaren dat hij wél zelf het vliegtuig met eigen ogen heeft zien crashen. Een regelrechte schande voor de nabestaanden, die nog steeds onzeker zijn over de gebeurtenis op die bedroevende zomerdag.

Het politieke lot van Omtzigt hangt hiermee aan een zijden draadje. Het is de vraag of en zo ja, welke gevolgen de ‘Omtzigtgate’, zoals de kwestie door sommigen al wordt genoemd, voor het onlangs aangetreden kabinet gaat hebben. Het befaamde 76e Kamerlid is vroegtijdig al een heet hangijzer. De feiten liegen er niet om en Buma zou niets anders kunnen doen dan Omtzigt verzoeken zijn zetel ter beschikking te stellen. ‘Toon je Calvinistische courage en laat zien dat het CDA staat voor normen en waarden en verzet je tegen Omtzigts gedragingen.’ Op Twitter diende Omtzigt van repliek, door te zeggen dat hij destijds in zijn gedrevenheid onzorgvuldig heeft gehandeld. Het bagatelliseren van de bevindingen van de NRC zijn, gezien de omstandigheden waar het voorval plaatsvond nogal onkies. De kwalificatie ”onzorgvuldig” kun je aan Timmermans’ mondkapje toeschrijven, maar dit is je reinste manipulatie.

Star als de Overijsselse CDA’er is, is het niet ondenkbaar dat hij bij een gedwongen vertrek uit de fractie besluit zijn zetel te houden. Anders dan de Kuzu’s, Ozturks, Kleins, Houwerssen, Van Vliets, Bontessen, Van Klaverens en Monaches van deze wereld heeft Omtzigt wel een mandaat van de kiezer: 92000 mensen hebben op 15 maart jongstleden zijn hokje rood gemaakt, dat is een ruime Kamerzetel en ruim vijf keer de voorkeursdrempel. Maar het verschil hierbij met iemand als Verdonk, die zich destijds ook met mandaat afsplitste is dat het bij haar ging om een interne kwestie. In het geval van Omtzigt wordt de geloofwaardigheid van de politiek ernstig aangetast en kan hij na deze misstap in moreel opzicht niets anders doen dan zijn biezen pakken. Omtzigt die willens en wetens het sms’je verstuurde met de instructies over hetgeen wat gezegd moest worden voor een groep nabestaanden heeft alle schijn van een oprecht politicus tegen zich en is daarmee dusdanig beschadigd dat hij onmogelijk het ambt van Tweede Kamerlid nog geloofwaardig uit kan dragen. De waaromvraag is nog onbeantwoord en ook over de afloop van de kwestie valt nog weinig te zeggen, maar het zou hem sieren als hij zijn conclusies trekt en daarmee het aanzien van de politiek zo min mogelijk in diskrediet brengt.