In het nieuwste nummer van Elsevier legde filosoof Sebastien Valkenberg het lexicon van de Social Justice Warriors uit. Welke termen van de Amerikaanse campus overgewaaide termen moet je kennen om het activisme te begrijpen? Interessante stof. Koop dus dat blad. Maar behalve nieuwe begrippen hebben Social Justice Warriors ook een eigen logica. Daarover schrijft Ewout Klei vandaag op Jalta.

Soms bedenk ik briljante ideeën zelf, maar meestal heb ik ze gejat van anderen. Als ik iets jat doe ik dat uiteraard wel met bronvermelding. Onderstaande uiteenzetting over de logica van SJW’s komt van de conservatieve weblog The Political Hat, waarop soms scherpe artikelen staan. Ik heb het lijstje een beetje aangepast:

  1. Blanke mensen (witten), mannen, rechtse mensen, conservatieven, bankiers, cisgenders, Nederlanders, tokkies, heteroseksuelen (en joden) hebben macht, privileges en houden het systeem, de instituties in stand.
  2. Institutionele macht en privileges zijn per definitie fout. Witheid, heteronormativiteit, homonostalgie, het patriarchaat, het Westen, het christendom (de islam uiteraard niet) enzovoort zijn systemen die als doel hebben om anderen te onderdrukken.
  3. Verzet tegen het systeem is per definitie rechtvaardig en dus goed en degenen die onderdrukt worden hebben per definitie gelijk.
  4. Pesten, geweld en onderdrukking zijn slecht, maar dit wangedrag kan alleen worden begaan door degenen die institutionele macht en privileges bezitten. Alleen witte mannen kunnen seksistisch zijn, alleen witte mensen kunnen racistisch zijn. Ook als de onderdrukker dingen onbewust doet of goede bedoelingen heeft handelt hij fout, want hij (meestal is de onderdrukker natuurlijk een hij) is immers al fout per definitie en kan daarom alleen slechte dingen doen. Als een witte man of vrouw kritiek heeft op vrouwenonderdrukking in de islam is dat dus per definitie slecht, omdat moslims per definitie slachtoffers zijn.
  5. Verzet tegen pesten, geweld en onderdrukking is goed, maar dit kan dus alleen door de ‘onderdrukten’ worden gedaan. Omdat de onderdrukten per definitie goed zijn is hun gedrag dat per definitie ook. Haat tegen witte mensen is daarom geen racisme, haat tegen mannen is geen seksisme, homofobie onder moslims is geen homofobie, anarchistisch geweld in Keulen is geen geweld (en haat tegen joden is geen antisemitisme als de zogenaamde onderdrukten joden haten).

Met andere woorden, Social Justice Warriors argumenteren niet op basis van feiten en de werkelijkheid, maar puur op basis van theorie. Hun theorie is gefundeerd op axioma’s waaraan niet getwijfeld mag worden en is een kloppend dogmatisch systeem met een ijzeren logica, dat doet denken aan de communistische en calvinistische (on)heilsleer. Het kwaad is kwaad omdat het gedefinieerd is als kwaad. Met de objectieve werkelijkheid heeft het kwaad niets van doen. Dit geldt uiteraard ook voor het goede.

Overigens, maar daar moet ik nog een keertje goed voor zitten om dit uit te werken, hanteert geharnast rechts een soortgelijk denksysteem. De islam is per definitie slecht, Israël is per definitie goed, de elite is per definitie links, het volk per definitie rechts enzovoort.

In deze antiliberale tijden is de ideologie, zo lijkt het, terug van nooit weggeweest. Ik was altijd wat sceptisch over de voorspelling van Francis Fukuyama aan het einde van Koude Oorlog, dat de tijd van grote verhalen en ideologieën voorbij was. Maar ergens heeft hij wel gelijk. Je kunt het SJW-gedachtegoed en het Alt-Rechtse gedachtegoed onmogelijk grote verhalen noemen. Daarvoor zijn deze ideologieën te kleinzielig, te sektarisch en in intellectueel opzicht te oppervlakkig. Het zijn kleine verhalen.

 

Afbeelding: Drunken Peasants Wiki.