De SGP hield zaterdag in Hoevelaken haar jaarlijkse partijdag. Tussen de gezelligheid, het psalmgezang en het algemeen betwijfelbare woord van God in, waren er ook nog politieke statements te horen van partijleider Van der Staaij. Zijn warme persoonlijkheid maakte helaas weinig goed van zijn betreurenswaardige uitspraken.

Van der Staaij sprak over de opgelaaide discussie over voltooid leven in Nederland. Het is algemeen bekend dat de SGP hierover een conservatief standpunt heeft. Dat is hun goed recht. Bovendien hoeft iemand helemaal niet gelovig te zijn om een kritische noot te plaatsen bij het gevoerde euthanasiebeleid en de ambities daarin. Juist omdat het zo’n gevoelig onderwerp is moet er een brede en open maatschappelijke en politieke discussie over voltooid leven gaan plaatsvinden. Veel christelijke politici leveren daar vanuit hun visie een constructieve bijdrage aan.

Maar op de partijdag in Hoevelaken ging Van der Staaij over de schreef. Hij kondigde aan dat de SGP de komende tijd via het buitenland wil gaan proberen de discussie over het Nederlandse euthanasiebeleid te beïnvloeden. Zo staat er onder andere een Engelstalige documentaire op het programma. Maar daarnaast wil Van der Staaij dat conservatieve politici en opiniemakers uit andere landen Nederland openlijk aanspreken op het in zijn ogen doorgeschoten liberale beleid. Zijn de argumenten van Van der Staaij zelf soms op? Ik kan het me amper voorstellen.

Het is kwalijk dat de SGP opzettelijk op deze manier een discussie probeert te sturen. Juist van een constructieve kracht als de SGP zouden we beter mogen verwachten dan het inroepen van de hulp van conservatieven en christenen van elders. Wanneer de heren van DENK een soortgelijke actie zouden beginnen, zou het land -terecht- te klein zijn.

SGP, probeer dit debat te voeren op eigen kracht (en die van God zo u wilt), maar laat de mening van buitenlandse conservatieven erbuiten. Dat is ook hoe jullie behandeld zouden willen worden. En we weten allemaal wat Jezus daarover te zeggen had. Goede zondag!

 

Afbeelding: Wikimedia Commons