Ewout Klei over de linkse inquisitie van Joop.

 

In het islamdebat wil Jalta genuanceerd zijn. Dat houdt in: tegen de ondergangsdenkers van de radicale rechterzijde en tegen de goedpraters die zich vooral aan de linkerkant van het politieke spectrum ophouden. Het bewandelen van deze gulden middenweg is lastig, want van rechterzijde word je dan al snel beschuldigd van ‘wegkijken’, terwijl links met het verwijt van ‘islamofobie’ komt aanzetten. Het islamdebat in Nederland is ontzettend gepolariseerd en ruimte voor nuance is er nauwelijks. Alle feiten moeten van een kleur worden voorzien. Passen feiten niet in je ‘frame’, dan kun je ze gewoon negeren.

Het boek Waarom haten ze ons eigenlijk?, dat op 23 januari jongstleden in debatcentrum De Balie in Amsterdam werd gepresenteerd, bevat essays van auteurs met verschillende opinies. Naast stevige islamcritici als Sam van Rooy en Annabel Nanninga heeft ook wetenschapper Gert Jan Geling een bijdrage geschreven, die een veel voorzichtigere houding in het debat inneemt. Tijdens het Baliedebat echter overheerste de stevige islamkritiek. Voor het VARA-weblog Joop, dat in het islamdebat duidelijk de mening van uiterst links vertolkt, genoeg reden om iedereen te demoniseren:

‘Onvervalste moslimhaat in De Balie’; ‘Kijk en huiver’; ‘Dit is geen Beierse bierkelder uit de jaren dertig (sic!) maar debatcentrum De Balie in Amsterdam’; ‘professioneel moslimhaatster Bernadette de Wit’ & ‘De discussie werd geleid door Geerten Waling, net als Cliteur ook van de Universiteit Leiden’.

Behalve moeite met de vrijheid van meningsuiting heeft Joop ook een probleem met de Universiteit Leiden. Als je daar lesgeeft ben je blijkbaar ‘fout’. Wat een intellectuele armoede. Hoewel ik graag de UvA loop te bashen, om precies te zijn de faculteit sociale wetenschappen en in het bijzonder het vak genderstudies, zal ik nooit mensen louter en alleen op basis van hun opleiding wegzetten. Ook aan de UvA kan (in theorie althans) goede wetenschap worden bedreven. Als je de logica van de Joop consequent doortrekt zijn zeer linkse wetenschappers zoals Leo Lucassen ook fout, omdat ze in Leiden werken. Dat zal ongetwijfeld niet de bedoeling zijn, maar het zegt iets over het simpele zwart-wit-denken, het verketteren van andersdenkenden, waar een deel van links zo in goed in is.

Is ondergangsretoriek goed voor het islamdebat? Absoluut niet. Nuance is nodig. Maar linkse ketterjagers, die zich er met een Jantje van Leiden afmaken, helpen het debat geen millimeter verder. Ongenuanceerde meningen moet je met argumenten bestrijden, niet met valse verdachtmakingen.

 

Update

Jalta-columnist Jeroen Adema hekelt het creatieve montagewerk van Joop, dat trouwens in een lange traditie staat.

Adema Joop