De ChristenUnie komt uiteraard ook aan bod in de verkiezingsserie van Ewout Klei. Hij sprak met Kars Terlouw van PerspectieF, die – en dit zeg ik met een knipoog uiteraard – het beste van Kars Veling en Jan Terlouw combineert.

 

 

De ChristenUnie heeft met Gert-Jan Segers een nogal rechtsige lijsttrekker, hoewel de ChristenUnie zelf nogal linksig overkomt, vooral de jongerenorganisatie PerspectieF. Hoe sta jij hierin? In hoeverre is de ChristenUnie links of rechts?

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik mezelf best wel als links inschat. Zo vind ik meer sociaaleconomische gelijkheid erg belangrijk en zijn milieu en klimaatopwarming thema’s waar ik me zorgen over maak. Zelf denk ik dat je de ChristenUnie niet als ‘links’ of ‘rechts’ kan typeren. De ChristenUnie is een unie van christenen, zoals de naam al zegt, die samen het goede zoeken voor ons land. Maar wat dat goede dan is, daar kunnen de meningen wel eens over uiteenlopen. En ja, ik denk dat de ChristenUnie een linker- en een rechterflank heeft, maar uiteindelijk een middenpartij is.

 

Op het Groot Christelijk Verkiezingsdebat zei Gert-Jan Segers dat er geen staatssecretaris Segers komt. Wil de ChristenUnie straks niet in het kabinet? Of alleen onder strikte voorwaarden? En zo ja, wat zijn die? 

Zover ik weet is er maar 1 concreet breekpunt geformuleerd voor kabinetsdeelname en dat is de kwestie rond voltooid leven; wij willen niet dat een nieuw kabinet de voorstellen van D66 en het huidige kabinet overneemt. Uitspraken over eventuele regeringsdeelname laat ik verder liever aan de fractie over, zij zijn bevoegd hier uitspraken over te doen.

 

De PVV dreigt in sommige peilingen de grootste partij te worden op 15 maart. Wat zijn jouw gedachten hierover? Wordt Geert de grootste? Komt hij in de regering? En hoe staat de ChristenUnie tegenover Wilders?

Wat mij betreft zou het een regelrechte ramp zijn als de PVV de grootste partij van Nederland wordt en vervolgens onverhoopt ook nog gaat regeren, al is dat laatste gelukkig niet realistisch. Geert gaat ook niet de grootste worden denk ik; in de laatste peilingen verliest hij flink en ik denk dat die trend zich doorzet. En hoe wij als ChristenUnie tegenover de PVV staan? Gert-Jan Segers heeft gezegd dat hij als de PVV de grootste wordt uit beleefdheid een kopje koffie gaat drinken, maar dat het daar wel bij zal blijven. Regeren met de PVV is een no-go voor de ChristenUnie. De PVV-ideeën staan op gespannen verhouding met de principes van onze rechtsstaat. En er is nog een belangijke reden waarom de ChristenUnie niet met de PVV gaat regeren, want dan zeg ik mijn lidmaatschap op en dat wil natuurlijk niemand. ;-P

 

De ChristenUnie werkt in veel plaatsen samen met de SGP. Toch is de SGP een hele andere partij- tegen godsdienstvrijheid en de gelijke behandeling van man en vrouw. PerspectieF en de SGP-jongeren voerden ook enkele fitties op twitter uit. Denk je dat deze klein-christelijke samenwerking nog een lang leven beschoren zal zijn? Of is het einde binnenkort in zicht?

Dat vind ik een moeilijke, maar interessante vraag. Zelf twijfel ik veel over de samenwerking van de ChristenUnie met de SGP, ook als het gaat om de banden tussen PerspectieF en de SGP-jongeren. Dit komt omdat ik grote verschillen zie, bijvoorbeeld als het gaat om godsdienstvrijheid, economie en milieu. Er zijn echter ook grote overeenkomsten en daarin moeten we elkaar zeker vasthouden. Denk hierbij aan gezamenlijk optrekken tegen nieuwe initiatieven op het gebied van euthanasie, zoals het voorstel voltooid leven.

 

PerspectieF debatteerde eind 2015 over de mogelijkheid van een basisinkomen. Hoe staat het hier nu mee? Zijn jullie nu een voorstander hiervan geworden? Of overheerst toch de scepsis?

De ChristenUnie en PerspectieF zijn allebei niet onverdeeld enthousiast over het invoeren van een basisinkomen. Bij de ChristenUnie hebben we twijfels of een basisinkomen mensen echt uit armoede tilt. Wel zien we verbeterpunten voor het huidige stelsel van sociale zekerheid, maar wij zoeken de oplossing niet in een basisinkomen. Misschien komt dit ook een beetje vanuit ons mensbeeld, dat niet zo positief is als bij een partij als GroenLinks. Wij weten niet of iedereen met 1000 gratis euro’s van de overheid goed omgaat. Zelf heb ik ook wel eens nagedacht over het concept ‘basisinkomen’. Tot dusver ben ik geen voorstander, maar ook niet echt tegenstander.

 

Hoe kijk jij als christen naar Donald Trump? Er zijn christenen in Amerika die op Trump hebben gestemd omdat hij rechts is, maar er is toch helemaal niks christelijks aan deze man?

Trump is een grote ramp, wat mij betreft. Toegegeven: voor een Amerikaanse christen moet het vast moeilijk geweest zijn een keuze te maken met als alternatief de libertijnse Hillary Clinton… zelf was ik misschien wel helemaal niet gaan stemmen in een dergelijke situatie. Aan Trump is inderdaad niks expliciet christelijks, lijkt me. Ja, hij is kritisch op abortus, dat spreekt dan weer voor hem. Maar daar blijft het zo onderhand wel bij.

 

Ten slotte, welke christenpoliticus uit het verleden inspireert jou?

Mag ik er ook twee noemen? Voor mij zijn dat Gert Schutte en André Rouvoet. GPV-Kamerlid Gert Schutte wegens zijn zakelijke manier van politiek bedrijven, waardoor hij veel respect verwierf. André Rouvoet omdat hij de ChristenUnie leidde op haar hoogtepunt en een meer ‘linksige’ CU’er was, wat mij wel ligt.