Natuurlijk heeft de discussie die het Forum voor Democratie over IQ-verschillen tussen rassen wil voeren niets te maken met wetenschap. Het gaat de partij om het legitimeren van racisme. Joost Niemöller begrijpt dit heel goed.

Volgens Joost Niemöller zijn IQ-verschillen tussen rassen ‘de waarheid’. Deze ‘waarheid’ is voor Niemöller ook van existentieel belang, want deze ‘waarheid’, die ‘iedereen kan zien’, moet worden erkend. Niemöller vindt het dus van groot belang dat officieel wordt erkend dat volgens hem zwarten inferieur zijn. Iedereen weet dat volgens hem al, maar het moet eindelijk eens officieel worden.

Natuurlijk wil het Forum voor Democratie geen wetenschappelijke discussie voeren over IQ-verschillen tussen blank en zwart. De partij wil racisme mainstream maken, breed levende vooroordelen over de lagere intelligentie van zwarte mensen sociaal acceptabel maken. Het Forum voor Democratie wil racisme institutionaliseren, zonder uiteraard officieel toe te geven dat men racistisch is.

Overigens geloof ik niet dat het FvD, Joost Niemöller en de zijnen zwarte mensen haten. Het is meer dat men gelooft in een soort van natuurlijke orde, waarbinnen de zwarten een plek hebben, maar wel een plek die duidelijk inferieur is aan die van blanken. Die orde, die bedreigd wordt door linkse activisten maar ook door de liberale democratie met haar gelijkheidsopvatting, moet worden hersteld. We moeten weer terug naar de wereld van voor 1789.

De grote misvatting van veel linkse en zwarte activisten is dat zij geloven dat de racistische opvattingen van Niemöller cum suis representatief zijn voor hoe blanke mensen denken over zwarte mensen. Niemöller streeft een orde na waarin zwarte mensen minderwaardig zijn, maar die orde is er gelukkig niet in onze samenleving. We zijn een samenleving die – in theorie althans – gelijkheid, gelijkwaardigheid en gelijke kansen hoog in het vaandel heeft staan. Natuurlijk schuurt het soms, maar laten we aan praktische oplossingen werken en met elkaar in dialoog gaan, in plaats van theoretische neuzelverhalen op te hangen die als doel hebben om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten.