PvdA-minister Lilianne Ploumen kreeg internationaal waardering voor het door haar geïnitieerde fonds voor abortussen in derdewereldlanden. Dit deed zij nadat de Amerikaanse president Trump juist de stekker uit een dergelijk project trok. Ploumen vond dat Nederland nu een verantwoordelijkheid moest nemen hierin. Nu roept zij de onderhandelaars voor een nieuw kabinet op om dit fonds in stand te houden.

Het klinkt natuurlijk allemaal erg sympathiek. Het is ontegenzeggelijk waar dat met name verkrachte vrouwen in ontwikkelingslanden in veel gevallen geen toegang hebben tot een veilige abortus. Het is een goede zaak wanneer zij dit wel krijgen.

Maar tegelijkertijd is abortus, of we dat nu leuk vinden of niet, nu eenmaal onderwerp van een ethische en vaak ook religieuze discussie. En dat geldt zeker voor de landen waarin Ploumen abortussen wil bevorderen. Is het dan wel zo’n goed idee om deze landen op een dergelijke manier te bestoken met iets wat bij ons gelukkig volstrekt normaal is, maar daar niet? De verhalen van vrouwen in dergelijke situaties zijn schrijnend, maar moet Nederland dit wel willen oplossen?

Zeker wanneer het gaat om ethische thema’s zou het wellicht beter zijn om hierover in de landen in kwestie een eigen breed maatschappelijk debat te laten voeren.Bemoeienis van buitenaf zal er op de langere termijn niet per se voor zorgen dat het draagvlak voor abortus in deze landen wordt vergroot. En dat is wat uiteindelijk nodig is om de abortuspraktijken duurzaam te laten worden. Momenteel is dit onderwerp nu eenmaal zeer controversieel in een groot aantal landen. Dat moet veranderen, maar het liefst van binnenuit.

De onderhandelaars zullen dus juist nog eens kritisch naar het fonds moeten kijken. Schiet het zijn doel niet voorbij? En worden we er niet te paternalistisch van? Idealisme in de internationale politiek kan goed zijn, zeker wanneer het over democratie en rechtsstaat gaat, maar ethische kwesties opdringen aan landen zou averechts kunnen werken. Hoe goed de bedoelingen ook zijn.

 

Afbeelding: Wikimedia Commons