GroenLinks kreeg nul op het rekest. Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob voelt er niets voor een onderzoek te doen naar negatieve beeldvorming over minderheden in schoolboeken. In plaats van voor een duur onderzoek te pleiten kan GroenLinks beter een meldpunt in het leven roepen.

 

Naar aanleiding van een niet al te diplomatieke zin in een schoolboek ‘Shing, shang, shong speelt ping-pong in Hong Kong.’ stelde GroenLinks Kamervragen. Volgens parlementariërs Lisa Westerveld en Zihni Özdil moeten Nederlandse schoolboeken worden onderzocht op stereotyperende teksten. Met andere woorden: het lager- en het voortgezet onderwijs moeten in navolging van de UvA gedekoloniseerd worden.

Op zich, laten we heel genuanceerd zijn, is die gewraakte zin niet heel complimenteus voor Chinezen. Erger nog, basisschoolkinderen die de ‘ng’ klank moeten leren via deze zin moeten spleetogen maken met hun vingers. Hanky Panky Shanghai.

Maar wat er bij GroenLinks achter zit is natuurlijk een moralistische kruistocht tegen de witte windmolens. Nederland zou door en door racistisch en seksistisch zijn. Dat nogal wat geschiedenisboeken door decennialange PvdA-dominantie in het onderwijs negatief zijn over het kapitalisme en rechtse politiek in het algemeen, daar hoor je GroenLinks natuurlijk niet over.

In het geschiedenisboek Feniks Geschiedenis voor de onderbouw van Thieme Meulenhof van enkele jaren geleden staat bijvoorbeeld dat de vrijheid van meningsuiting betekent dat je anderen niet mag kwetsen. dit is – laten we het netjes formuleren – een nogal antiliberale progressieve opvatting.

In 2006, wat langer geleden, voerde de VVD onder leiding van Kamerlid Eric Balemans een campagne tegen linkse schoolboeken. In een schoolboek stond bijvoorbeeld dat ‘rechtse partijen sociale ongelijkheid niet zo’n probleem vinden’, met andere woorden dat rechts harteloos is en links goed. De VVD openende het Meldpunt Misleidende Schoolboeken en kreeg in een week tijd meer dan 50 klachten binnen. Meer dan 30 klachten gingen over politieke teksten. Maar er werd ook geklaagd over suggestieve teksten in schoolboeken van bijvoorbeeld aardrijkskunde. De klachten waren afkomstig van zowel ouders als leerlingen.

In plaats van een onderzoek door de overheid te laten doen kan GroenLinks in navolging van Eric Balemans een eigen meldpunt beginnen.  Het Meldpunt Stereotyperingen in Schoolboeken ofzo. Die aanpak heeft veel succes, ook richting de uitgevers van schoolboeken toe.

Ten slotte, nog even wat over mijn eigen ervaring als mede-auteur van schoolboeken: het meest lastige is om in eenvoudige woorden leerlingen van de onderbouw complexe dingen te leren. De kunst was om de zaken zo onder woorden te brengen dat leerlingen het begrepen en toch wat nuance meekregen. Voorwaar geen gemakkelijke taak. Meningen gaf ik niet. Ik liet soms wel indirect mijn subjectiviteit blijken, bijvoorbeeld door de mannen die na de bevrijding ‘moffenmeiden’ kaal schoren het ‘naoorlogse verzet’ te noemen en Vrij Nederland-hoofdredacteur Henk van Randwijk te citeren die heel kritisch was over het Nederlandse militaire optreden in Indonesië. Maar linkse of rechtse indoctrinatie? Alsjeblieft niet.

 

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons