Democratie volgens Geert Wilders: maak een poll op Twitter en suggereer daarna dat het Nederlandse volk dit ook vindt. Een klassieke argumentum ad populum.

Je hebt leugens, grote leugens en statistieken, zei een wijs man ooit. Geert Wilders heeft deze les goed begrepen, want hij gebruikt dit om zijn niet al te snuggere achterban voor de gek te houden. Als 82% van de mensen die aan een poll van het Twitter-account van Geert Wilders meedoet iets vindt betekent dit natuurlijk niet dat 82% van de mensen in Nederland dit vindt. Twittergebruikers zijn niet representatief voor Nederland en degenen die hebben gereageerd zijn niet representatief voor twitterend Nederland. Sterker nog, omdat Wilders veel mensen heeft geblockt, waaronder ook ondergetekende, belet hij veel mensen om mee te doen aan zijn ‘verkiezingen’.

Het beroep op de volksstem is sowieso problematisch, want ‘het’ volk bestaat niet. We zijn allemaal individuen met een andere mening. We spreken niet met één mond. Politiek wetenschapper en publicist Dick Pels keert zich om die reden tegen de idee van volkssoevereiniteit van Rousseau, die mede de basis vormde voor de terreur van de Franse Revolutie. Vrijheid en gelijkheid waren geweldig, maar de broederschap, het patriottisme en het eenheidsdenken, zorgde ervoor dat vermeende verraders onder de valbijl kwamen.

Populisten doen natuurlijk niet aan de guillotine maar willen andersdenkenden wel monddood maken. Zo steunde Wilders de kinderachtige aangifte tegen Alexander Pechtold, die zich enigszins ongelukkig over Russen had uitgelaten. En daarnaast wil de PVV-voorman de Koran verbieden en omstreden imams op het vliegtuig zetten. Maar denk ook aan Thierry Baudet die leraren en weermannen die kritiek leveren op het Forum voor Democratie wil ontslaan. En in navolging van de antidemocratische Hongaarse premier Viktor Orban George Soros het land uit wil flikkeren. Allemaal in naam het volk, in naam van de democratie.

Natuurlijk is de democratie een groot goed. Maar het gaat er wel om in wat voor democratie je gelooft. Een liberale, indirecte democratie, waarin de volksstem wordt getemperd door een parlement, een Eerste Kamer, een grondwet die niet makkelijk te wijzigen is en de rechtsstaat, is veruit te prefereren boven een illiberale democratie, die gezien het ontbreken van ‘checks and balances’ snel kan veranderen in een volksdemocratie, een dictatuur van het proletariaat.