Goed nieuws. Maar dit betekent helaas geen streep door de onderhandelingen.

 

Het Europees Parlement wil de onderhandelingen met Turkije over toetreding van dit land tot de EU opschorten. De onderhandelingen moeten worden gestopt als de Turkse grondwet wordt gewijzigd en de Turkse president veel meer macht krijgt. Dit heeft het Europees Parlement vandaag besloten.

De invloed die het Europees Parlement op de onderhandelingen heeft is helaas beperkt. Turkije zegt dat de onderhandelingen blijven doorgaan. De door het Europees Parlement aangenomen motie roept de Europese Commissie en de EU-lidstaten op om de onderhandelingen te stoppen als Turkije doorgaat op dit antidemocratische pad. Het blijft echter bij een oproep, het Europese Parlement heeft weinig echte macht en mag niet zelf zulke beslissingen nemen. De Europese Commissie en de machtige Europese politici zoals Angela Merkel kunnen de motie gewoon naast zich neerleggen, als ze dat willen.

Niettemin is de aangenomen motie een positief signaal. Het laat zien dat Europa het zeer oneens is met de situatie in Turkije, een land dat onder leiding van Erdogan steeds meer verandert in een dictatuur.

We zullen zien wat de politieke gevolgen van deze motie zullen zijn en of de onderhandelingen echt worden afgebroken.

 

Afbeelding: Wikipedia / Wikimedia Commons