Voormalige PvdA-minister voelt zich aangetrokken tot de partij van Jesse Klaver.

 

Ella Vogelaar, oud-minister voor Wonen, Wijken en Integratie, gaat misschien GroenLinks stemmen. Tegen de Amsterdamse televisiezender AT5 zegt ze:

 

Ik twijfel tussen de PvdA, waar ik lid van ben, en GroenLinks misschien wel. Ik heb nog anderhalve week om erover na te denken. Het wordt heel spannend wie de grootste op links gaat worden.

 

De PvdA verkeert in zwaar weer. De VVD-PvdA-coalitie is niet populair in PvdA-kringen en dat heeft Diederik Samsom de politieke kop gekost. Het heeft er alles van dat Lodewijk Asscher het tij niet kan keren. Ofschoon Asscher zegt het premierschap te ambiëren staat de PvdA in de peilingen op twaalf zetels.

 

Brokkenpilote

Of Jesse Klaver blij moet zijn met de steun van Ella Vogelaar valt echter te bezien. Natuurlijk past deze multiculti-feministe ideologisch gezien beter bij GroenLinks dan de PvdA – zo pleitte Vogelaar in 2007 voor een ‘joods-christelijk-islamitische traditie’ – maar als bewindsvrouw maakte ze veel brokken. Zo huurde Vogelaar voor 187,50 euro per uur de PvdA-media adviseur Dig Istha in om haar boodschap beter uit te leggen, maar loog hierover tegenover de media. Ook hield ze onvoldoende toezicht op woningbouwcorporatie Woonbron, die het cruiseschip de SS Rotterdam voor meer dan 200 miljoen Euro liet verbouwen, terwijl de kosten waren begroot op 6 miljoen Euro (een verschil van 194 euro dus!). Ten slotte had Vogelaar onder druk van de Antillen de zogenoemde Verwijsindex Antillianen (VIA) afschaft zonder dat het parlement en de PvdA hiermee hadden ingestemd. Vogelaar vond de VIA discriminerend, terwijl het doel van deze index juist was om probleemjongeren met een Antilliaanse achtergrond te helpen.

Haar laatste actie kostte Vogelaar in november 2008 politiek de kop. Wouter Bos en de PvdA-top wilden van de brokkenpilote af. Ze bleef weliswaar lid van de PvdA, maar met veel verbittering.

Veel mensen meenden dat Vogelaar was afgetreden vanwege haar multiculturele mening. In sommige linkse kringen werd Ella Vogelaar van de weeromstuit een heldin, een martelaar voor het zogenaamd verdrukte politiek-correcte woord. In het ‘verwilderde’ Nederland dat enkele maanden later ook de Rotterdamse hoogleraar Tariq Ramadan de bons gaf zou geen plaats meer zijn voor ‘bruggenbouwers’. Vogelaar werd in bepaalde rechtse kringen daarentegen de vrouwelijke incarnatie van Satan, een inslechte vrouw die met de islam complotteerde tegen Nederland.

Beide percepties doen Vogelaar echter te veel eer. Ze was niet moreel goed of slecht, maar als minister gewoon ongelooflijk incompetent. Misschien is het heel goed voor de PvdA als Ella Vogelaar voor GroenLinks kiest. Ze hoort gewoon helemaal bij de partij van Mohamed Rabbae, Tara Singh Varma, Jolande Sap en Tofik Dibi.