Groot was de vreugde bij D66-Kamerlid Pia Dijkstra toen een nipte meerderheid van de Tweede Kamer na een hoofdelijke stemming haar initiatiefwetsvoorstel aannam die ervoor moest zorgen dat burgers in het vervolg automatisch geregistreerd staan als orgaandonor, tenzij er expliciet bezwaar wordt gemaakt. Inmiddels zijn we geruime tijd verder en heeft de Eerste Kamer er nog steeds niet over gestemd.

Het CDA in de senaat heeft grote bezwaren tegen het voorstel van Dijkstra en dreigt tegen te gaan stemmen. Daarom wordt er nu voor gekozen om de wet wat af te zwakken middels een zogenoemde novelle. Dit is een aanvulling op een wet nadat de Tweede Kamer er al over gestemd heeft; vaak op verzoek van de Eerste Kamer. Het moet ervoor zorgen dat de Eerste Kamer onder de nieuwe voorwaarden alsnog met de wet in kan stemmen. Wel moet de novelle eerst nog weer door de Tweede Kamer worden goedgekeurd.

Hierdoor zal de Eerste Kamer vermoedelijk pas in het voorjaar van 2018 over de donorwet gaan stemmen. Het is een goede zaak dat de wet zoveel weerstand, publiciteit en controverse oplevert want het gaat hier niet om zomaar iets.

Juist van een liberale partij als D66 valt het enorm tegen dat zij zich zo achter deze uiterst onliberale wet hebben geschaard. Het is, ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen, onaanvaardbaar dat organen theoretisch gezien eerst aan de staat toebehoren en daarna pas aan het individu. Men moet in actie komen om de eigen organen ”terug” te claimen. Liberale filosofen zouden er gehakt van hebben gemaakt. Bovendien zullen er zich onvermijdelijk situaties voordoen waarin iemand van zijn of haar organen wordt ontdaan terwijl de persoon in kwestie dat niet expliciet zo heeft gewild.  De persoon is dan weliswaar overleden, maar dit is een principekwestie.

De kans is zeer aanwezig dat de Eerste Kamer komend voorjaar de wet alsnog in het geheel gaat afblazen. Jammer voor Pia Dijkstra die er veel werk in heeft gestoken, maar goed nieuws voor de rest van Nederland. De bedoelingen zijn zoals gezegd goed, maar de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. De wet is in liberaal opzicht simpelweg onverdedigbaar. Wel moet er meer worden geïnvesteerd in voorlichting over orgaandonatie en mag de overheid het donorschap actief bevorderen. Het grote aantal mensen op de wachtlijst was immers de reden dat Pia Dijkstra de wet maakte. En die wachtlijst moet heel snel weg.

 

Afbeelding: Wikimedia Commons

 

Rectificatie

Het Comité Orgaandonatie Alert wees ons op een fout. In het artikel staat dat de persoon al is overleden. Dit is onjuist. In werkelijkheid is de donor veelal namelijk slechts hersendood verklaard in de zin van het Hersendoodprotocol, hij is dan niet overleden in de gebruikelijke zin van het woord. De Reclame Code Commissie heeft in een reeks van uitspraken geoordeeld dat een dergelijke uiting het vertrouwen van het publiek schaadt. De meest recente uitspraak dateert van 11 augustus 2017. Klik hier voor de uitspraak.