Ewoud Jansen over de ophef naar aanleiding van het interview van Wierd Duk met professor Ruud Koopmans over diens islamonderzoek. 

 

Het jaar is nog maar net begonnen maar de domste tweet van 2017 is wellicht al gemaakt. En nee, ik heb het niet eens over Donald Trump.

 

Veel gedoe over iets met 50 miljoen de afgelopen week. Dit is het aantal moslims dat volgens hoogleraar Ruud Koopmans bereid is geweld te accepteren bij de verdediging van hun geloof. Ook tegen burgers. Een getal gebaseerd op internationaal onderzoek zo werd in een interview in het Algemeen Dagblad opgetekend. Een shit storm in de (sociale) media volgde. ‘Waar haalt die Koopmans het vandaan? Nou uit onderzoek dus. Dat onderzoek deugt niet!’ Een factcheck door het NRC Handelsblad moest opheldering brengen. Uitslag waar. ‘Kanniewaarzijn’ werd weer geroepen. Nieuwe checks door anderen volgden. Niet geheel verrassende uitslag: die NRC factcheck deugde niet. En zo ging het weer door.

 

Een Miljard Christenen

Columnist Jan Kuitenbrouwer vond het allemaal een hoop gedoe om niets. Geweld accepteren of plegen om je godsdienst te verdedigen, dat is echt niet iets dat voorbehouden is aan de Islam alleen, vond hij. En uiteraard heeft hij daar gelijk in. Het is natuurlijk al weer even geleden maar ten tijde van de Spaanse Inquisitie bleek dat ook de Katholieke Kerk ter verdediging van het ware geloof het gebruik van enhanced interrogation techniques niet schuwde. Om zijn mening van context te voorzien refereerde Kuitenbrouwer aan de oprichting van de Navo. “BREKEND: 1 miljard christenen sluiten geheim pact (‘Noordatlantische Verdragsorganisatie’) om hun cultuur met geweld te verdedigen” twitterde hij op 6 januari. Je zou kunnen denken dit een mislukte poging tot relativering was maar hij meende het echt. In het brein van Kuitenbrouwer is het in internationaal verband verdedigen van je soevereiniteit en je landgrenzen blijkbaar hetzelfde als het in naam van je geloof en cartoonofobe waanzin redacties van satirische tijdschriften afknallen.

Zelden zo’n intens domme en volstrekt incorrecte analogie gezien. De oprichting van de Navo had helemaal niets met het verdedigen van welke religie dan ook te maken maar enkel en alleen met de vrijheid van de burgers in landen die na de Tweede Wereldoorlog tegenover een vijandig politiek machtsblok stonden. Het is geen organisatie van een miljard christenen. Of herstel 930 miljoen, want Turkije doet ook mee. Voor Kuitenbrouwer maakt het niets uit. Nadat hij op dit feit was gewezen vond hij de ophef over het feit dat er moslims zijn die geweld gebruiken/accepteren alleen maar groter worden. Hashtag #waarhebbenwehetover. Nou beste Jan, we hebben het over idioten die in naam van hun geloof mensen die feest vieren in Parijs of Istanbul met machinegeweren neermaaien. Die toevallige passanten op vliegvelden en metrostations of (kerst)markten met bommen naar de eeuwigheid wegblazen of er met vrachtwagens overheen rijden. En die deze barbaarse daden inderdaad zien als ‘verdediging’ van hun gekrenkte geloof en een terechte tuchtiging van de ongelovigen.

 

Stupide Bagatelliseren

Nee, we moeten ons niet gek laten maken. Door alle begrijpelijke emoties en angst heen is het goed om de dreiging niet groter te maken dan die is. Maar met dit stupide bagatelliseren schieten we ook niets op. Als je werkelijk meent dat het in naam van je geloof onschuldigen vermoorden van eenzelfde orde is als de intentie en ambitie om de vrijheid van alle burgers van een groep landen indien nodig samen te verdedigen dan is er iets goed mis met je.

 

 

Ewoud Jansen is op twitter te volgen via @ewoudjansen