De Telegraaf berichtte gisteren dat DENK, BIJ1 en de Partij voor de Dieren zich niet wilden stellen achter de Amsterdamse oproep tegen antisemitisme. DENK en de Partij voor de Dieren werden erg laat benaderd, vlak voordat het stukje in De Telegraaf kwam, en BIJ1 heeft keurig verklaard waarom de partij tegen antisemitisme is maar Israëlkritiek daar niet onder schaart.

Op dinsdag 6 maart om 15:19 uur werd DENK gevraagd om mee te doen, om 15:28 kwam De Telegraaf met een stukje. Hoewel je natuurlijk best kritiek op DENK mag hebben riekt dit natuurlijk naar manipulatie van het nieuws. De Telegraaf lijkt DENK in de antisemitische hoek te willen zetten. Daarom kregen ze maar 9 minuten reageertijd. De Partij voor de Dieren reageerde ook te laat, maar gaf die avond aan ook achter de oproep te staan.

BIJ1 beschouwt zichzelf niet als antisemitisch, maar wilde zich niet achter het statement scharen. Op haar website schreef de partij onder andere:

Het moge duidelijk zijn dat wij deze oproep in algemene zin absoluut ondersteunen. Antisemitisme is een fenomeen dat, net als andere vormen van discriminatie, fel bestreden dient te worden. Ook in Amsterdam dient het aanpakken van antisemitisme een prioriteit te zijn.

Toch hebben wij als partij besloten om het Akkoord niet te ondertekenen. De reden hiervoor is dat wij de gehanteerde definitie van antisemitisme, gebaseerd op een voorstel van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), in zoverre beperkend vinden, dat kritiek op de politieke beslissingen van de staat Israël ook als antisemitisch beschouwd kan worden. Als BIJ1 vinden wij echter dat kritiek op Israël iets wezenlijks anders is dan discriminatie, uitsluiting en bedreiging van Joden. Het laatste moet stevig aangepakt worden, terwijl het eerste mogelijk zou moeten zijn binnen de wettelijke kaders.

Natuurlijk kun je hier inhoudelijk kritiek op hebben. Hoewel antisemitisme en Israëlkritiek inderdaad twee totaal verschillende dingen zijn lopen beide in de praktijk vaak naadloos in elkaar over en kan Israëlkritiek ook antisemitisch zijn, denk aan de parallellen die getrokken worden tussen de onderdrukking van de Palestijnen door Israël met de Holoaust en Israëlvlaggen met hakenkruisen. Maar omdat BIJ1 in haar verklaring antisemitisme ondubbelzinnig veroordeelt kunnen en mogen we de partij niet als antisemitisch framen.

Alleen als BIJ1 geweld tegen joden en antisemitisme consequent en doelbewust zou blijven ontkennen dan wel bagatelliseren, terwijl de partij voor een inclusieve samenleving zegt te zijn, dan kunnen we de partij hierop keihard aanspreken. Maar flauw framen, dat helpt de discussie uiteraard geen millimeter verder.

 

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons

 

 

Naschrift (08/03/2017):

Naomi Hoogeweij reageerde gisteren kritisch op Facebook. BIJ1 heeft de definitie van  de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) onvolledig weergegeven. Kritiek op Israël is geen antisemitisme, behalve als deze kritiek wordt doorgetrokken naar de joden.

Ewout, hier ben ik het toch niet mee eens. De gehanteerde definitie van antisemitisme luidt als volgt:

“Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of antisemitism are directed toward Jewish or non-Jewish individuals and/or their property, toward Jewish community institutions and religious facilities.”

Je kunt het document waarnaar verwezen wordt hier terugvinden: http://www.holocaustremembrance.com/…/press_release…

Als commentaar schrijven ze erbij:

“Manifestations might include the targeting of the state of Israel, conceived as a Jewish collectivity. However, criticism of Israel similar to that leveled against any other country cannot be regarded as antisemitic.”

Kritiek op de staat Israël wordt dus wel degelijk als legitiem gezien, behalve als het als smoes gebruikt wordt om die haat door te trekken naar “de joden”, wat regelmatig gebeurt.

Maakt dit BIJ1 antisemitisch? Nee. Maar wel dat hun argumentatie om het manifest niet te willen ondertekenen niet deugt.