Sylvana Simons van DENK heeft haar mond vol met slavernij, maar weigert de Armeense Genocide te erkennen. Jeroen Adema drukt DENK en zijn eigen partij D66 met de neus op de feiten.

Waar de Duitse Bondsdag zo dapper is om de Armeense Genocide als zodanig te erkennen ging de Nederlandse regering in 2004 en 2015 niet zo ver. Zij wilden alleen graag zien dat de Turkse regering dat onder de aandacht bracht. Nu zou je dit besluit als diplomatieke verwoording van een erkenning kunnen beschouwen. Ik zie er alleen maar een gebrek aan politieke moed in. De Belgen, de Fransen, de Oostenrijkers en de Zwitsers gingen ons hierin voor. Zelfs de meeste deelstaten in de VS erkennen de Armeense Genocide. Het Nederlandse parlement houdt zich stil.

En dat is vreemd want de Armeense Genocide is een bewezen feit (zie ook het uitstekende artikel van huishistoricus Ewout Klei hierover). In 1915 hebben Ottomaanse militairen misdrijven gepleegd tegen de Armeense bevolking, omdat zij er van verdacht werden om met de Russen tegen de regering in Constantinopel (Istanboel) te werken. Op bevel van Talaat Pasja werden op 24 april 1915 eerst de Armeense bewoners van Constantinopel opgepakt en zonder proces gevangen gezet en gedood. Later werden ook Armeniërs in andere delen van het Ottomaanse Rijk opgepakt en naar concentratiekampen in de Syrische woestijn gevoerd. Adolf Hitler gebruikte de Armeense genocide als voorbeeld voor zijn eigen kwaadaardige plannen. Maar de moordlust van de Ottomanen bleef niet alleen maar beperkt tot de Armeniërs. Ook de Assyriërs, de Koerden en de Grieken in Klein-Azië werden het slachtoffer van geweld. De meeste daders zijn de dans ontsprongen. Talaat Pasja niet. Hij werd in 1921 in Berlijn doodgeschoten door Soghomon Tehlirian, een jonge Armeniër, in het kader van Operatie Nemesis.

Het is opmerkelijk dat er in Nederland weerstand bestaat tegen erkenning van de Armeense Genocide. Zo wilde D66 in 2006 haar kandidaat-Kamerleden niet verplichten de Armeense Genocide als historisch feit te erkennen, omdat Alexander Pechtold aasde op de Turkse stem. De PvdA eiste dat jaar wel van haar kandidaten wel dat ze Armeense Genocide zouden erkennen, met als gevolg dat veel Turkse streepjes-Nederlanders D66 stemden. Dit was ook het advies van het Turkse ministerie van Algemene Zaken, die hiervoor veel Turkse organisaties in Nederland had gemaild. De lange arm van Ankara bestond toen ook al.

Ook voormalig GroenLinks-Europarlementariër Joost Lagendijk, inmiddels geen vriend van Erdogan meer omdat hij schrijft voor de dissidente krant Zaman, is van mening dat Europa niet van Turkije mag eisen de Armeense Genocide te erkennen. In het boek De Turken komen eraan schrijft hij dat dit contraproductief werkt. Beter is het om in te zetten op de dialoog. Maar hoe kun je nou een discussie aangaan over feiten? Die zijn toch gewoon gebeurd?

Allochtonenpartij DENK drijft op rancune en zelfmedelijden. De rechterhand van Erdogan in Nederland roept namelijk het hardst dat de Turkse gemeenschap wordt gediscrimineerd en dat de Armeense genocide als middel wordt gebruikt om de Turken in een kwaad daglicht te stellen. Dat het juist Erdogan is die de Koerden nog steeds terroriseert, die automatische schietinstallaties neerzet aan de Syrisch-Turkse grens om vluchtelingen tegen te houden en zo nodig overhoop te knallen, daar hoor je de heren Kuzu en Öztürk niet over… De lange arm van Ankara reikt tot in Den Haag. En als het aan DENK ligt wordt die arm nog veel langer. Zo moet er een register komen van personen die wel eens een fout grapje hebben gemaakt, of die nare artikelen over Erdogan schrijven bijvoorbeeld. Nooit mogen die nog ambtenaar worden. Ook moeten uw kinderen Arabisch, Turks of Chinees leren want dat is goed voor ze…. Daar worden ze tolerant van. Of hoeft de achterban van DENK dan minder te integreren? Tja, het is maar hoe je het bekijkt….

DENK timmert aan de weg en wordt daarbij geholpen door de progressieve elite in ons land, de spreekwoordelijke Grachtengordel. Ja, eindelijk een partij die zich echt verzet tegen discriminatie, want ze hebben Sylvana Simons op de lijst gezet.

Met Sylvana Simons heeft DENK een stemmenkanon in handen, een vrouw die naast het anti-Zwartepieten geluid ook braaf haar hand omhoog steekt tegen iedere motie die de Armeense Genocide zal erkennen. Simons is in feite een handlanger van Talaat Pasja, want door haar lidmaatschap bij DENK geeft ze aan dat het leed van de honderdduizenden vermoorde Armeniërs haar volkomen koud laat. Sommige uitingen van het kwaad worden zo nooit in Nederland erkend. Het leed van de Armeniërs wordt weggewuifd, met dank aan DENK.