Ewout Klei sprak over het regeerakkoord met Frank Bosman, die als katholieke cultuurtheoloog het scheermes van Ockham vaardig hanteert.

 

Wat zijn uw indrukken van het vorige week gepresenteerde regeerakkoord? Wat vindt u positief en wat negatief?

Ik vind het goed dat de belasting op inkomsten wordt gereduceerd maar mijn verwachting dat de belasting op bezit (onroerend goed, winst van bedrijven e.d.) omhoog zou gaan is niet uitgekomen. En dat stelt mij teleur. Niet het verkrijgen van kapitaal dient belast te worden maar de excessieve vermeerdering door niet-arbeid (dividend e.d.).

De aandacht voor onderwijs doet mij als academicus ook veel goed maar we moeten goed bedenken hoe wij die willen spenderen. In de eerste plaats voor de salarissen van leraren. Daar zijn de voorstellen nog wat mager in. Het Nederlandse onderwijs is heel goed in het onderwijzen van de middengroep, veel beter dan in andere landen die vooral goed scoren op de excellente topleerlingen. Nu zou ik gaarne in de komende regeringsperiode willen experimenteren met veel gedifferentieerder onderwijs waarbij het aanbod beter aansluit op individuele talenten, en waarbij de levensbepalende niveauskeuze eerder wordt uitgesteld dan vervroegd.

 

Toen de EO ChristenUnie-leider Gert Jan Segers interviewde over het regeerakkoord ging het alleen over de micro-ethiek, tot grote ergernis van theoloog des twitterlands Alain Verheij. Herkent u zich in deze kritiek? Wat vindt u eigenlijk goed christelijk beleid?

De aandacht die Segers had voor micro-ethiek zoals jij het noemt, versta ik vooral als bedoeld voor de eigen achterban van de ChristenUnie. Die achterban snapt best dat de CU compromissen heeft moeten sluiten voor deelname aan de regering maar is tegelijkertijd heel bezorgd over de hete morele hangijzers waaronder voltooid leven en onderzoek op embryo’s. Om Segers hierin verwijten te maken is begrijpelijk maar als je politieke doelgroep in de gaten hebt is het heel begrijpelijk.

 

Is een kabinet over het midden, wat we nu krijgen, eigenlijk goed voor ons land?

Links, rechts, midden, het zijn maar woorden. Wat ik belangrijk vind is dat de gematigde politieke krachten het weer gered hebben in plaats van ontwrichtend en zelfdestructief populisme. Bovendien is het niet anders dan positief te noemen dat vier zulke verschillende partijen bereid zijn geweest om zulke offers te brengen uit het belang er met elkaar en voor het land uit te komen.

 

Nog even over de poppetjes, wie zou echt minister moeten worden en waarom?

Als enig poppetje wil ik heel graag Carola Schouten op onderwijs of sociale zaken. Zakelijke vrouw die hoofd en hart combineert.

 

Ten slotte, wat zou u doen als u minister-president was?

En als ik minister president was zou ik een staatssecretaris instellen voor religieuze contacten. Een theoloog-politicus die geen andere taak heeft dan de verschillende religieuze groepen en gelovigen in onze samenleving te kennen en te ontmoeten en met elkaar en de rest van de samenleving in contact te brengen. Eentje die niet bang is voor elke moslim. Eentje die niet de scheiding kerk-staat misinterpreteert voor een soort pseudo-neutraliteit die D66 propageert. Eentje die ruimte vindt, zoekt en zelfs maakt voor religie als geƫigend domein tussen alle andere domeinen in de samenleving. En eentje die kan laten zien dat religieuzen geen tweederangs burgers hoeven te zijnmaar trotse en kritische burgers van ons land.

O ja en 50 miljoen extra voor theologisch onderzoek aan Nederlandse universiteiten. Maar dat spreekt vanzelf.

 

Cultuurtheoloog Frank Bosman: Nederlanders zijn eigenlijk heel tolerant, ook tegen nieuwkomers