Binnen het CDA rommelt het. Niet iedereen is het eens met de nationalistische koers van Buma en de zijnen.

 

In een opinieartikel op de website christendemocraat.nl bekritiseren Marcel van den Akker en Ties Eigenhuis de H.J. Schoo-lezing van Sybrand Buma. Ze schrijven: ‘Het CDA lijkt de weg kwijt te raken, weg van het midden, en loopt op het pad van nationalisme, richting populisme en selectieve solidariteit.’

De auteurs vinden dat ‘niet-witte’ Nederlanders ook ‘gewone’ Nederlanders zijn. Daarnaast hebben Van den Akker en Eigenhuis kritiek op het eenzijdige beeld dat Buma schetst van de vaderlandse geschiedenis en zijn gebruik van de term ‘joods-christelijk’.  Dit is volgens de auteurs een ‘invented tradition’. Het belangrijkste bezwaar is echter dat het CDA te veel zou uitgaan van de meerderheid, waarbij minderheden in het gedrang komen.

Van den Akker en Eigenhuis concluderen:

Het CDA dient als politieke partij in een democratische rechtstaat op basis van grondwettelijke normen te waarborgen dat alle groepen in de samenleving gelijkwaardig aan elkaar zijn. Dat houdt een verbindende factor in op het midden, niet een polariserende op rechts.

Vooral uit linkse hoek was er kritiek op de Schoo-lezing van Buma. In het CDA zelf leek het stil te blijven, maar de onversneden rechtse koers die Buma voorstaat is binnen de partij dus toch niet onomstreden.

 

CDA-nationalisme fout, maar onze democratie heeft wel een verhaal nodig