De formatie heeft lang geduurd, te lang eigenlijk gezien het feit dat geen enkel naoorlogs Kabinet er zo lang over deed om te formeren, maar dan heb je ook wat.

Veel werd er van tevoren geklaagd over het aankomende Kabinet. Het was niet de verbinding tussen progressief en conservatief Nederland waar velen op hoopten. In plaats van GroenLinks was bleek de ChristenUnie, toch niet eenieders favoriete partij, de vierde coalitiepartner te zijn. En in de huidige combinatie lopen lijken de coalitiepartners eigenlijk niet heel erg warm voor elkaar te lopen, en gaan ze misschien eerder met een stukje frisse tegenzin het Kabinet in.

Desalniettemin kan ook een dergelijke coalitie wel degelijk een mooi regeerakkoord voortbrengen, zo blijkt. Uiteraard is het regeerakkoord in haar geheel nog niet gepresenteerd, en kennen we dus nog niet alle details, maar uit wat er nu bekend is kunnen we opmaken dat het aankomende Kabinet toch op een heel aantal terreinen verstandige beslissingen zal gaan nemen. Er werd al veel grappen gemaakt over sommige details die uitgelekt waren, zoals het leren van het Wilhelmus aan kinderen op de basisschool bijvoorbeeld. Ook was er veel kritiek, bijvoorbeeld op de plannen van het Kabinet om beslissingen over medisch-ethische thema’s overwegend op de lange baan te schuiven. Maar op de terreinen waarop het Kabinet wel doorpakt lijkt zij dit ook op goede wijze te gaan doen.

Zo is onderwijs iets waarin flink geïnvesteerd zal worden, iets wat hard nodig is op dit moment. Zo krijgen leraren in het basisonderwijs er geld bij en zal er ook flink geïnvesteerd worden in het verminderen van de werkdruk. Naast onderwijs zal het Kabinet ook gaan investeren in twee andere zaken die van groot belang zijn, namelijk duurzaamheid en defensie. Zowel het beschermen van het milieu als het garanderen van onze en internationale veiligheid zijn beide van groot belang, vandaar dat deze investeringen erg welkom zijn.

Het aankomende Kabinet gaat daarnaast ook de belastingen voor de middenklasse flink verlichten. Een belangrijke maatregel, omdat het sinds de economische crisis het vooral de middenklasse is voor wie de belastingen verzwaard waren. De lastenverlaging die er nu aan lijkt te komen komt vooral van de lagere lasten op arbeid. Tegelijkertijd zal het consumptie zijn wat hoger belast zal worden. Een goede zaak, omdat arbeid zou moeten lonen, terwijl je voor consumeren best wat extra mag betalen. Daarnaast is het aankomende Kabinet versneld de hypotheekrenteaftrek afbouwen, iets waar de Nederlandsche Bank al jaren voor pleit. Verder werd eerder al bekend dat het eigen risico in de zorg omhoog zou gaan, maar nu lijkt dat toch gelijk te blijven, wat weer een goede zaak is voor de lagere inkomens, al had dit eigen risico eigenlijk ook wel verder verlaagd mogen worden.

Op het gebied van migratie, waar de onderhandelingen met GroenLinks eerder op stuk liepen, heeft de coalitie ook verstandige beslissingen genomen, Zo gaat zal het Kabinet meegaan in de reeds bestaande trend om deals over migratie te sluiten met Afrikaanse landen, wat tot minder doden in de Middellandse Zee zou moeten leiden. Tegelijkertijd wordt de regeling voor bed, bad en brood verruimd, en gaat het Kabinet ook meer vluchtelingen uit vluchtelingenkampen opnemen.

Verder lijkt het erop dat er ook geïnvesteerd zal gaan worden in de politie, en dat er een vorm van kilometerheffing aan zit te komen. Kleinere werkgevers hoeven in de toekomst zieke werknemers minder lang door te betalen, wat het aantrekkelijker voor hen zal maken om mensen in dienst te nemen, en het wordt ook aantrekkelijker voor woningcorporaties om huurwoningen beter te isoleren.

Ten slotte wordt het aantal Ministers en Staatssecretarissen flink uitgebreid. Ook dit is een belangrijke beslissing, omdat vanuit het perspectief van democratische controle en goed beleid het van belang is dat de taken van Ministers en Staatssecretarissen behapbaar zijn. In de afgelopen twee Kabinetten werden enkele superministeries bestuurd door bewindslieden die vanwege het feit dat het Ministerie simpelweg te groot was om door een, of zelfs twee, bewindspersonen bestuurd te worden in de problemen kwamen. Hier lijkt nu met dit nieuwe Kabinet hopelijk een einde aan te komen.

Al met al mogen we als burgers van dit land dus best tevreden zijn met veel van de maatregelen die door de formerende partijen in het regeerakkoord vastgelegd lijken te zijn. Natuurlijk is dit akkoord niet perfect, en had het altijd beter gekund. De stilstand op medisch-ethisch gebied is bijvoorbeeld erg jammer, evenals het feit dat op het gebied van de legalisering van (soft)drugs er eveneens weinig lijkt te gaan veranderen voor de komende vier jaar. Maar dit regeerakkoord is desalniettemin een regeerakkoord waarover we, met de kennis van nu, tevreden mogen zijn. En in combinatie met een economie die draait als een tierelier en een Europa dat de ergste crises te boven lijkt te zijn kan het nog wel eens zo zijn dat onder dit Kabinet er vier mooie jaren in het verschiet liggen.

 

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons