Ewout Klei sprak met zijn favoriete wijze PvdA-politicus Willem Minderhout over de nieuwe koers die Lodewijk Asscher ingeslagen lijkt te hebben.

 

 

Lodewijk Asscher wilde niet meeregeren, vandaar dat we nu wellicht een regering met de ChristenUnie krijgen. Is dit een slimme zet geweest van hem? Of schaadt hij hiermee het landsbelang?  

Door de fixatie op ‘het landsbelang’, gedefinieerd als compromissen sluiten met de VVD, zijn we  29 zetels kwijtgeraakt. Dat kun je toch wel een knock out noemen. Ik vind het zeer terecht dat we de tijd nemen om van de schok te bekomen. Het landsbelang is een schone zaak, maar volgens mij is de partij nog niet aan een levenseinde toe, hoe waardig dat dan ook moge zijn als dekking aan de linker flank van Pechtold. Bovendien zijn de formatieavonturen van GroenLinks een teken aan de wand: in deze coalitie valt niets te regeren. Overigens ben ik niet zo negatief over de CU. Ik acht die partij in staat om enige menselijkheid in de komende coalitie te blazen.

 

Het lijkt er nu op dat Lodewijk Asscher dé oppositieleider op links wil worden. De Volkskrant schreef vrijdag ‘Strategie Asscher: in recordtempo een oppositiepartij opbouwen’. Denk je dat dit een wijze strategie is? Of zullen de kiezers hier doorheen prikken denk je? 

Getalsmatig lijkt dat wat aanmatigend nu we kleiner zijn dan SP en GroenLinks, net zoals het streven naar een ‘brede beweging’ wat potsierlijk klinkt. Ik ben het overigens wel met dat streven eens. Ik weet alleen niet precies wat ‘een beweging’ is, maar om mijn klassieke idool Eduard Berstein te citeren: „Das, was man gemeinhin Endziel des Sozialismus nennt, ist mir nichts, die Bewegung alles.” De sociaaldemocratie moet er echter wel naar blijven streven om de middenklasse, de arbeidersklasse en ‘de onderkant’ – en ome Harry, niet te vergeten – met elkaar te verbinden om nog iets van beweging in een pakje boter te kunnen krijgen. Dat valt niet mee nu iedere doelgroep zijn eigen partijtje heeft. Ik denk dat we daar wel even tijd voor nodig zullen hebben.

 

Heb je niet idee dat Asscher opportunistisch/populistisch bezig, nu hij opeens hogere lonen voor leraren eist? Misbruikt hij zijn positie als demissionair minister niet?

We hebben niets meer te verliezen, dus ik vind zijn opstelling prijzenswaardig. Nu we op weg zijn naar de oppositiebanken hoeven we het zware juk van de VVD niet langer te torsen en kunnen we weer het achterste van onze tong laten zien. Ik vind dat een opluchting.

 

Wat heeft de PvdA eigenlijk nu nodig, om als een fenix uit de as te herrijzen? Kun je een paar dingen noemen? 

Ik hoop dat de kiezers over niet al te lange tijd genoeg krijgen van het simplistische populisme met zijn bruine bijsmaak en de doelgroeppartijtjes. Tegen die tijd moeten wij er voor zorgen om weer een aansprekend en vooral redelijk verhaal te hebben. Ik sta niet te wachten op een Nederlandse Corbyn. Het zal niet meevallen, want de sociaaldemocratie lijdt Europabreed en wereldwijd aan een zekere mate van PASOK-isering.

Zo lang er leven is, is er hoop en ik zal zeker het zinkende schip niet verlaten. Aan de pompen!