De VVD heeft weer een proefballonnetje opgelaten: VVD-Kamerlid Wybren van Haga wil 10 miljoen extra voor Afrika voor geboortebeperking. Linkse opiniemakers zijn woedend, omdat dit plan racistisch zou zijn. Maar ook het CDA is ontstemd. Martijn van Helvert vindt het VVD-voorstel egoïstisch: ‘Hoe minder ziel, hoe meer voor jezelf’. 

Die hoge Afrikaanse geboortecijfers zijn een probleem. In de eerste plaats voor Afrika zelf, waar mensen meer moeten delen met elkaar, terwijl er toch onvoldoende welvaart is. Hierover heeft er in The Economist eerder dit jaar een heel doorwrocht stuk gestaan, waarin wordt uitgelegd dat hierdoor het Afrikaanse continent arm blijft.

Of Haga zich door dit soort altruïstische sentimenten heeft laten leiden is echter maar de vraag. De VVD-fractie in de Tweede Kamer lanceert sinds de zomer allemaal proefballonnetjes: Klaas Dijkhoff die mensen uit probleemwijken waar veel allochtonen wonen dubbel zo hard wil straffen, Thierry Aartsen die subsidie wil naar Nederlandse volkscultuur, en nu dus Wybren Haga die pleit voor geboortebeperking in Afrika. Wat de voorstellen van Dijkhoff en Aartsen gemeen hebben is dat ze de populistische partijen wind uit de zeilen proberen te nemen. De populisten zijn immers tegen ‘vreemdelingen’ en verheerlijken het ‘volk’.

Het Forum voor Democratie en tegenwoordig ook de PVV waarschuwen tegen de ‘tsunami’ van zwarte immigranten uit Afrika, die massaal naar Europa zouden willen om een uitkering te trekken en onze vrouwen te verkrachten, met een economische recessie en ‘omvolking’ tot gevolg. Haga’s proefballonnetje wordt door linkse critici ook meteen als racistisch uitgelegd. Hij wil gewoon minder zwarte mensen.

Zelfs het CDA is kritisch. Of dit oprecht is of opportunistische profileringsdrang – begin volgend jaar stemmen we weer voor Europa en de Provinciale Staten – mag Joost weten.

Afbeelding: Wikipedia / Wikimedia Commons