De inmiddels alweer enkele jaren geleden overleden Christopher Hitchens ging korte tijd voor zijn dood nog in debat met de gewezen premier van het Verenigd Koninkrijk, Tony Blair, over de rol van religie in de maatschappij. Hitchens was een fervent anti-theïst, terwijl Blair een overtuigd christen is. 

Hitchens werpt in het debat met name de vraag op welk nut religie heeft. Volgens Blair maakt het mensen in veel gevallen beter voor anderen en hun omgeving, maar Hitchens werpt tegen dat men daar geen religie voor nodig zou moeten hebben. Om kwaad te doen is vaak wel religie nodig. Geloof zorgt er volgens Hitchens voor dat goede mensen slechte dingen doen.

Beide debaters weten hun standpunt intellectueel voor de dag te brengen. En dat maakt dat hen een van de betere openbare debatten over religie van de afgelopen jaren is.