Op LHBT-website Expreszo.nl verscheen onlangs een interview  met een pedoseksuele jongen en een aantal mensen uit zijn omgeving. Op zichzelf was het interview inhoudelijk best sterk, maar deze poging tot emancipatie van pedoseksuele mensen richt vooral schade aan.

Natuurlijk moet er een strikt onderscheid worden gemaakt tussen mensen met pedoseksuele gevoelens en mensen die daadwerkelijk seks hebben met kinderen. En natuurlijk zijn heksenjachten op (vermeende) pedoseksuelen vaak schrijnend en in sommige gevallen zelfs crimineel. Ook is het belangrijk dat mensen met deze gevoelens er open met hun omgeving over kunnen praten. Juist om te voorkomen dat zij overgaan tot strafbare handelingen.

Maar door op een website waar normaliter wordt geschreven over homoseksuelen, transgenders en andere LHBTI’s iets te plaatsen over pedoseksuelen, maakt de redactie van Expreszo een grote fout. Op geen enkele wijze hebben homoseksuelen en pedoseksuelen gedeelde belangen. De mate van acceptatie die nodig is, is bovendien van een compleet andere aard. Waar homo’s acceptatie en gelijke rechten nodig hebben, hebben pedoseksuelen professionele hulp nodig. Daarvoor is openheid weliswaar belangrijk, maar niet in hetzelfde verband als bij homoseksuelen. Als homo vindt ondergetekende het haast beledigend dat hij in hetzelfde hokje wordt geduwd als deze mensen. Alsof twee volwassen mensen die elkaar lief hebben iets te maken hebben met een volwassene die seksueel opgewonden raakt van een kind. Door deze twee zaken impliciet en ook haast expliciet met elkaar in verband te brengen, wordt schade aangericht aan de homo-emancipatie.

De geïnterviewde jongen geeft zelf aan dat hij allerminst blij is met zijn gevoelens en dat hij geen enkele intentie heeft om deze in daden om te zetten. Wat dat betreft is het interview louter prima, maar de boodschap die er uiteindelijk vanuit gaat is dat pedoseksualiteit ook maar een geaardheid is waar we respectvol mee om moeten gaan.

Veel homo’s hebben nog altijd te dealen met vooroordelen van mensen die homoseksualiteit en pedoseksualiteit met elkaar in verband brengen. In het Russisch bestaat er zelfs maar één woord voor. Met dat in het achterhoofd is de actie van Expreszo ontzettend dom en behoorlijk contraproductief.

 

Afbeelding: Wikimedia Commons