Vandaag is het niet zomaar een vrijdag, het is namelijk Paarse Vrijdag. Jaarlijks wordt op de tweede vrijdag van december deze dag georganiseerd om solidariteit te tonen met seksuele minderheden door een paars kledingsstuk aan te doen. Op Twitter zorgt de hashtag #PaarseVrijdag voor veel belangstelling en wordt aandacht geschonken aan deze jaarlijkse dag. We spraken Lyle Muns, sekswerker en oud-voorzitter van DWARS, GroenLinkse Jongeren over het belang van deze dag.

 

Geschiedenis

De oorsprong ligt bij de Amerikaanse Spirit Day. Deze dag, georganiseerd door de studente Brittany McMillan, was aanvankelijk om aandacht te geven aan zelfmoord onder LHBTI-jongeren. Inmiddels wordt er door veel bekende Amerikanen en met name sportverenigingen aandacht aan geschonken.

In Nederland werd eenzelfde idee opgepakt door Nazmul Zaman, die in 2010 de Nederlandse versie van Spirit Day organiseerde, genaamd Paarse Vrijdag.

 

Lyle Muns

Lyle Muns, sekswerker en oud-voorzitter van DWARS, GroenLinkse jongeren vertelde ons over het belang van Paarse Vrijdag. “Het gaat om zichtbaarheid”, zegt hij. “Er is nog steeds de gedachte dat je anders bent wanneer je een LHBTI’er bent. Het gaat om laten zien dat je bestaat, dat je trots bent op wie je bent en dat je er mag zijn. Daarom trekken mensen iets paars aan.”

Muns vertelt dat er al veel gedaan is aan de acceptatie van seksuele minderheden, maar we er nog niet zijn. “Het gaat goed, maar alsnog worstelen veel LHBTI-jongeren met eetstoornissen en suïcidale gedachtes. Mensen zeggen dat je kan zijn wie je bent, maar tegelijkertijd wordt je belachelijk gemaakt als je jezelf vrouwelijk gedraagt.”

Op de vraag wat we concreet kunnen doen om de acceptatie van LHBTI’ers te versterken, antwoordt Lyle dat we goed moeten luisteren. “Zorg dat mensen zich gehoord voelen. Door goed te luisteren naar de ervaringen van seksuele minderheden, voelen zij zich gehoord. Er moet een situatie gecreëerd worden waarin iedereen zijn verhaal kwijt kan. Je ziet gelukkig dat dit steeds meer gebeurt in bladen, deze minderheden krijgen een stem in het maatschappelijk debat. Er kunnen zo veel wetten gemaakt worden als je maar wilt, uiteindelijk moet het van onderop komen. We willen laten zien wie we zijn. Dat kan als we ons geaccepteerd voelen en er geluisterd wordt. Wees paars op Paarse Vrijdag, praat met elkaar over de ervaringen die we hebben.”