Wat vinden opiniemakers eigenlijk van de genderneutrale Jezus? 

 

In 2015 besloot Zweden, hét progressieve paradijs par excellence, om de taal transgendervriendelijker te maken. Naast han (hij) en hon (zij) voerde Zweden het onzijdige hen in. Maar een vrijzinnig bisdom vindt dit uiteraard niet ver genoeg gaan. Om transgenders tegemoet te komen is Jezus nu ook onzijdig gemaakt. De verlosser is nu ook woke.

Maar wat vinden lezers van Jalta hiervan? Uit een onwetenschappelijke, niet helemaal representatieve poll, die ik heb gehouden onder mijn FB-vrienden, bleek dat 30% een genderneutrale Jezus OK vond, en dat 70% zo’n Jezus niet zag zitten. Of die 30% ook van mening is dat Jezus echt genderneutraal moet worden, of dat ze er gewoon geen problemen mee hebben dat Jezus (in Zweden) genderneutraal is geworden, daarover geeft de poll geen uitsluitsel. Het is immers een onwetenschappelijke poll.

Een bloemlezing uit de reacties van enkele opiniemakers uit Nederland geeft denk ik een beter inzicht:

Jalta-auteur Leon Kortweg: ‘Het mag van mij hoor, ik bemoei me niet met de regels van een spel waaraan ik niet deelneem’

Theoloog Rikko Voorberg: ‘Ehmm nepnieuws?’

Volkskrant-columnist Arthur van Amerongen: ‘Ik wil een genderneutrale Mohammed’

Cultuurtheoloog Frank Bosman: ‘Niet okee uiteraard. Over Gods geslacht kun je discussiëren hoewel ik dat onzin vind. Maar het kan. Over Jezus’ geslacht kan je niet discussiëren. Het gaat om een historisch persoon, een man, die zichzelf beschouwde als een man en die door zijn volgelingen werd beschouwd als een man’

Gemme Burger, redacteur van weekblad De Kanttekening: ‘Wat een gedoe. Vraag aan een ezel hoe God eruit ziet en hij zal je onmiddellijk uitleggen dat God een ezel is.’

Sangar Paykhar, van Hollandistan, is kritisch: ‘Het doel van godsdienst is dat mensen hun eigen begeertes leren te beheersen. Maar progressieve en linksige christenen en ook moslims proberen het geloof te onderwerpen aan hun eigen begeertes. De mens dient volgens hen zich niet te onderwerpen aan de regels van een godsdienst. Zij willen juist godsdienst onderwerpen aan hun eigen begeertes en steeds vervormen naar iets nieuws. Moraliteit van deze mensen vloeit niet voort uit de traditie van hun geloofsovertuiging maar uit linkse dogmatische boekjes van feministen en allerlei soorten post modernistische activistische denkers.’

Erik C. Hendriks schrijft: ‘Jezus van Nazareth heeft bestaan. Hij is een historisch figuur, niet een aan te passen symbool. Natuurlijk heeft de kerk hem gemythologiseerd, maar om die trend nu nog verder te voeren — en op zo een opportunistische manier: absoluut respectloos tegenover het Woord. Jezus, de mensenzoon (niet de mensendochter), had het al niet zo op politiek correcte priesters en bijbelgeleerden: “Ik, de Mensenzoon, zal daar in de handen van de leidende priesters en bijbelgeleerden vallen.” (over zijn gang naar de Tempel)’

Naomi Hoogerweij, transseksueel en gastauteur bij Jalta, schreef ten slotte een langere reactie:

‘Mijn godsbeeld is erg vrouwelijk, maar zeker niet neutraal. Voor mij zou het niet hoeven en blogde in het verleden nog wel over zin en onzin van dat hele genderneutraal gebeuren. Ja, mijn “geloof” (spiritualiteit, whatever) was ook voor mijn transitie een expressie van mijn gender identiteit, nu ik erover nadenk. Maar daarvoor hoeft Jezus niet gendeneutraal te zijn. Het betekende eerder, dat ik me beter thuis voelde bij een wat vrouwelijker godsbeeld en je mag God evengoed Vader als Moeder noemen. Ik ben altijd erg gericht geweest op concepten als de Joodse Shekhinah, “dochter van G’d” https://en.wikipedia.org/wiki/Shekhinah#As_feminine_aspect, geniet van de muziek en de traktaten van Hildegard von Bingen, verdiepte me in de bruidsmystiek van Teresia van Avila. Maar dat gaat eerder over de exclusief vrouwelijke manier waarop ik dat “geloof” ervoer en hoe dat mijn vrouwelijke identiteit van binnenuit versterkte.

Dat genderneutrale gebeuren dient de transgender zaak op geen enkele wijze. Het heeft eerder te maken met tweede golffeminisme dat transmensen exploiteert om hun eigen ideologische punt te maken, dat er geen onderscheid zou zijn tussen de sekses en dat “vrouw” een patriarchale constructie is. Ik ben zelf een derde golf feministe, die weliswaar gelooft in gelijkwaardigheid, maar nog steeds onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen, ze om hun afzonderlijke kwaliteiten waardeert.’

 

Dinsdagpreek: Genderneutrale Jezus? Dat kan natuurlijk alleen in Zweden

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons