Het begin van deze nieuwe maand brengt meerdere veranderingen tegelijk: een nieuw design en een nieuwe manier van financieren. Jalta beweegt dus met zijn tijd mee. Ook inhoudelijk gaat er het een en ander aan accentverschuivingen plaatsvinden. Nog steeds herkenbaar Jalta, maar wel meer gericht op de nieuwe grote uitdagingen die het revolutiejaar 2016 heeft opgeworpen. Daarbij onverminderd pal staand voor onze liberaal-democratische verworvenheden.

Allereerst de veranderde layout. We hebben hem wat gebruiksvriendelijker gemaakt, vooral als het gaat om het delen van artikelen op social media door lezers. Dit is een verzoek dat ons veelvuldig bereikte, we hopen dus dat u tevreden bent over onze aanpassing. De belangrijkste verandering daarbij is dat alle artikelen voortaan door iedereen kunnen worden gedeeld – dus ook door toevallige bezoekers van de site. Het andere verzoek dat ons van veel abonnees bereikte, was namelijk dat we moesten nadenken over het neerhalen van de betaalmuur. Na rijp beraad hebben we aan dat verzoek voldaan. Het betekent uiteraard wel dat het financieringsmodel van Jalta gaat veranderen.

Van abonnees naar donateurs

In het oude systeem waren we afhankelijk van abonnementsgelden. Vanaf nu is dat niet meer het geval. In plaats daarvan worden alle abonnementen omgezet in donaties. Die worden geïnd namens de Stichting Jalta, een met Anbi-status gegiftigde stichting die zich inzet voor democratie en media, pluriformiteit en vrijheid van meningsuiting. Omdat de stichting is vrijgesteld van omzetbelasting, betekent dit dat het richtbedrag dat we u meegeven als suggestie voor een jaarlijkse donatie (75 euro) wat lager uitvalt dan de oude jaarabonnementsprijs (88 euro). Bijkomend voordeel van zo’n donatie is dat u het bedrag ook mag opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Zo gaat u er als supporter van Jalta dus in meer dan een opzicht financieel op vooruit met deze switch!

De bestaande abonnementen zullen allemaal worden omgezet in donaties. U hoeft daar in principe niets voor te doen. Vergeet echter niet om voortaan al uw bijdragen aan Jalta op te voeren als aftrekpost bij het invullen van uw belastingformulier!

Evenementen en projecten

De stichting zal overigens niet alleen het werk van deze website steunen. Via eigen evenementen en projecten zal het op termijn uitgroeien tot iets dat het midden houdt tussen een publicatie en een denktank: via deze site zal het invloed proberen uit te oefenen op het dagelijks debat, via evenementen en projecten zal het proberen de maatschappelijke en politieke agenda op langere termijn te beïnvloeden.

Nieuwe inhoudelijke uitdagingen

Het revolutiejaar 2016 heeft de zaak grondig door elkaar geschud.  In het nieuwe debat hebben wij van Jalta twee nieuwe uitdagingen: 1. weerwerk bieden aan de extremisten die onder het mom van bescherming van de vrijheid de weg bereiden voor autocratie en ondermijning van de grondwet en 2. het weer op het juiste spoor brengen van de paniekzaaiers die zo overtuigd zijn van het feit dat binnenkort het licht uitgaat dat ze het zelf preventief willen doven door delen van de grondwet of de Nederlandse en/of Europese moreelpolitieke consensus te ontmantelen.

Jalta blijft pal staan voor rust en rede, respect voor de feiten (en experts), grondrechten, Europese integratie, vrijhandel en internationale samenwerking — ook en vooral op defensiegebied. Kortom: de internationale liberaaldemocratische orde waarvan wij met zijn allen al 70 jaar de vruchten plukken. De meest gevaarlijke ontwikkeling van het afgelopen half jaar is het overwaaien van argumenten van extreemlinks (antiglobalisering, anti-vrijhandel, anti-NAVO, anti-EU) naar het rechterkamp. Jalta zal voorop gaan in de strijd tegen dit wandenken. Dat zal zeker strijdbaar zijn, al zullen onze argumenten bij voorkeur wel rustig en feitelijk worden gebracht.

Nieuwe (video)columnisten en experts

Bij een nieuwe missie en aanpak hoort ook een nieuwe redactionele aanpak. Inmiddels hebben redacteuren Bart Schut en Esther Voet moeten besluiten te stoppen met schrijven voor Jalta. Verder nemen ook de columnisten Sietske Bergsma en Rutger vd Noort afscheid. We betreuren dat uiteraard, maar ook in dit geval geldt dat het debat altijd doorgaat. Met een nieuwe adjunct-hoofdredacteur in de persoon van Ewout Klei. En met nieuwe columnisten en experts, die we u in de komende weken zullen presenteren.

De eerste naam kunnen we vandaag al onthullen. Het is Ibrahim Wijbenga, lokaal politicus, jeugdwerker en kenner (en vooral ook: bestrijder) van misstanden en radicaliseringsprocessen in de islamitische gemeenschap.

Uw steun blijft onmisbaar

Nieuwe uitdagingen dus, die we samen met u willen aangaan. Want wellicht nog meer dan voorgeen geldt dat uw steun onmisbaar is. Het zijn uw donaties die Jalta mogelijk maken, uw betrokkenheid die de basis vormt voor al onze activiteiten en publicaties. Niet voor niets besluiten we daarom dit artikel met een oproep om te geven. Hierboven noemden we €75 als richtbedrag, maar is wezen is elk bedrag even gewaardeerd. Overigens zullen we later deze maand nog met twee aanvullingen komen: een bijzondere club van donateurs die met een groter bedrag Jalta mede helpen mogelijk maken, en speciale auteurspagina’s die het mogelijk maken om individuele auteurs te steunen (in theorie kan u er dus zelfs voor kiezen om niet Jalta in zijn geheel te steunen maar alleen de auteur van uw voorkeur).

Geven kan via het IBAN-nummer van Stichting Jalta: NL39FVLB0226300218

Voor degenen die van makkelijk houden, is er ook de vertrouwde Paypal button:

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!