Op 1 oktober 1827 veroverde het Russische Rijk Yerevan op Perzië. Het oosten van Armenië kwam nu onder Russische invloedssfeer.  

 

Het Russische Rijk breidde zich in de negentiende eeuw uit op de Kaukasus. Behalve met het Ottomaanse Rijk kwamen de Russen ook in conflict met Perzië. De Perzen heersten niet alleen over het huidige Iran, maar ook over Armenië en Azerbeidzjan. Tijdens de Russisch-Perzische Oorlog van 1804-1813 hadden de Perzen grote gebieden in de Kaukasus af moeten staan aan het Russische Rijk. Die wilden ze in 1826 terugveroveren.

De Perzen vielen met een grote legermacht de Kaukasus binnen. Omdat de sjah zijn leger niet in de winter betaalde en de Russen beschikten over superieure artillerie werden de Perzen uiteindelijk teruggedreven. Op 1 oktober 1827 veroverden de Russen het fort Yerevan, dat de regio controleerde. De Armeense bewoners begroetten de Russen als bevrijders. De Russen waren immers christelijk, in tegenstelling tot de islamitische Perzen.

De Russisch-Perzische Oorlog van 1826-1828 was de laatste grote oorlog tussen Rusland en Perzië. De Russen hadden definitief het overwicht op de Kaukasus gekregen. De rivier de Aras werd de nieuwe grens tussen beide landen. Tegenwoordig is dit de grens tussen Iran en Azerbeidzjan.

 

Afbeelding: Wikipedia / Wikimedia Commons