Op Youtube heb je veel animatiefilmpjes die met behulp van historische kaarten het verloop van oorlogen verbeelden. Bijzonder aardig in dit verband is de ondergang van het Ottomaanse Rijk in de negentiende eeuw. 

Het Ottomaanse Rijk stond in de negentiende eeuw bekend als de zieke man van Europa. In 1800 hadden de Turkse Ottomanen een groot deel van de Balkan nog in handen, maar na de Eerste Wereldoorlog waren ze bijna compleet uit Europa verdreven, op een klein stuk land rond Istanbul na.

Het interessante van deze animatie is dat duidelijk wordt dat het Ottomaanse Rijk regelmatig met opstanden te maken krijgt, deze ook regelmatig de kop indrukt, maar als Rusland en andere grootmachten zich hiermee bemoeien de christelijke Balkanvolken onafhankelijk kunnen worden.

De bloedige Balkanoorlogen van 1912 en 1913, die de prelude vormden op de Eerste Wereldoorlog, verjoegen de Ottomanen definitief van de Balkan. De onafhankelijke staten Griekenland, Bulgarije, Servië en Montenegro sloten een bondgenootschap om het overgebleven Ottomaanse gebied onderling te verdelen.