De beweging Denk, de partij die zegt te willen verbinden en zich verzet tegen ‘de dubbele maat’, presenteerde op 14 november haar verkiezingsprogramma. Het is een buitengewoon ambitieus pakket aan maatregelen. Voorman Tunahan Kuzu wil onder andere af van namen uit het Nederlandse koloniale – en slavernij verleden. Althans, die namen moeten weg uit de openbare ruimte.

 

 

Nieuwe namen

Zo wil jij bijvoorbeeld dat de Coentunnel een andere naam krijgt. Want onze roemruchte Jan Pieterszoon speelde ooit een kwalijke rol bij de kolonisering van Nederlands-Indië.

Op zich heb ik er geen principiële bezwaren tegen om al die naar ongure types vernoemde pleinen en straten voortaan te tooien met de namen van meer aaibare personen. Maar voor we dat doen moet Kuzu zich wel een beetje consequent tonen en die dubbele maat ook voor zichzelf hanteren. Want niet alleen Nederland draagt de smetten van een koloniaal en agressief verleden.

Er is een land op de grens van Europa en Azië dat zijn grondgebied volledig aan kolonisering en militaire veroveringen te danken heeft. Het is eigenlijk één groot bezet gebied, zou je kunnen opmerken. Ook het houden van slaven was er eeuwenlang heel normaal en kwam op grote schaal voor (lezen we mee Sylvana?). Overal kom je er op de meest prominente plekken, ook vandaag de dag, de namen tegen van belangrijke personen die ons aan dat bloedige en krijgszuchtige verleden doen herinneren. Zo is er bijvoorbeeld de Fatih Sultan Mehmetbrug in Istanbul. De naamgever die we hier Mehmet de Veroveraar noemen. Hij was de Ottomaanse sultan die in 1453 de stad veroverde die we tot dan toe als Constantinopel kenden. De hoofdstad van het Byzantijnse Rijk, dat in de eeuwen daarvoor al stukje bij beetje was ingenomen en bezet door de voorvaderen van Mehmet.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Armeense Genocide, de door de nationalistische Turkse leiders georganiseerde massamoord. Deze genocide kostte tussen 1915 en 1918 aan honderdduizenden christelijke Armeniërs in het Ottomaanse Rijk het leven. Maar Turkije, en dus ook DENK, ontkennen dat de Armeense Genocide heeft plaatsgevonden. Ze spreken liever eufemistisch over de ‘kwestie’.

 

Rasprovocateur

Als het Kuzu ernst is om hier in Nederland al die ‘schurken uit het verleden’ uit de openbare ruimte te weren, dan zou het fair zijn als hij desgevraagd zou beamen dat het inderdaad goed is om óók voor de brug over de Bosporus op zoek te gaan naar een andere naam. Hij zou de vraag of hij bereid is om dienaangaande onmiddellijk een verzoek in te dienen bij de schurk uit het heden, die vandaag de baas is in Turkije, met een volmondig en ondubbelzinnig ‘ja’ moeten beantwoorden, om een geloofwaardig bestrijder van dubbele maten te zijn.

Maar erg waarschijnlijk is het niet dat die vraag aan hem gesteld wordt (of ooit nog wel Pauw?). Indien het onderwerp onverhoopt toch door iemand te berde wordt gebracht zal hij om de hete brij heen draaien. Of wie weet zegt hij dat hij deze geschiedenis nog wel eens zou willen laten ‘onderzoeken’, zoals hij ook voorstelt wat betreft de Armeense ‘kwestie’.

Uiteraard weet Kuzu heus wel dat hij wat het Nederlandse en Turkse koloniale verleden betreft met heel verschillenden maten meet. Maar het zal hem worst zijn. Kuzu is geen verbinder maar een rasprovocateur.

 

Ewoud Jansen is op twitter te volgen via @ewoudjansen