Na de val van Jeruzalem richtte de Romeinse bezetter zich op het fort Masada, dat haast onneembaar was. De Sicarii, een fanatieke sekte die nog extremistischer was dan de zeloten, besloten zich tot het bittere einde te verzetten. Op 16 april 73 veroverden de Romeinen het fort… 

De Romeinse gouverneur Lucius Flavius Silva belegerde met een legioen en een boel hulptroepen nog geen 1000 rebellen. De Joodse verzetsstrijders hoopten dat de Joden uit het Parthische Rijk hen kwamen ontzetten, maar dat gebeurde niet. De Romeinen bouwden een enorme belegeringshelling om de hoge tafelberg te bereiken waarop Masada stond. Dit duurde een tijd, maar verzekerde wel de Romeinse overwinning.

Toen de Joodse rebellen beseften dat ze geen kant meer op konden gaan besloten ze collectief zelfmoord te plegen. Dat vonden ze te verkiezen boven krijgsgevangenschap en mogelijke slavernij. Het was de wil van JHWH. Omdat de Torah zelfmoord verbood hadden de Joodse belegerden loten getrokken en elkaar gedood. Twee vrouwen en vijf kinderen, die zich in een cisterne verborgen hielden, waren de enigen die deze slachting overleefden. Zij werden gevonden door de Romeinen en vertelden wat er gebeurd was.

Vanwege hun dapperheid en geloofsijver Joodse rebellen door het moderne Israël als helden beschouwd, net als de Poolse Joden van het getto van Warschau die zich in 1943 tegen de nazi’s verzetten. Die laatste opstand mislukte ook, maar enkele Joodse verzetsstrijders wisten aan de nazi’s te ontsnappen via het riool.

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons

 

75 jaar geleden: Joods verzet neemt de macht over in getto van Warschau

28 dagen lang in verzet tegen de nazi’s