Op Youtube heb je enkele gave geschiedeniskanalen. Vandaag kijken we naar video’s over de Russische Revolutie. 

 

Deze korte tekenfilm vertelt de Russische Revolutie in drie minuten.

 

In dit filmpje, met prachtige historische videobeelden, wordt in een klein kwartiertje de Russische Revolutie verteld. Ook de historische context (Rusland in de nengentiende eeuw, tsaar Nicolaas, Raspoetin en de Februarirevolutie) krijgt veel aandacht.

 

Dit filmpje ziet er wat minder serieus uit vanwege de grappige tekeningen, maar biedt ook een mooi overzicht van de Russische Revolutie, waarin de geschiedenis tot en met de machtsovername van Stalin wordt verhaald. Conclusie: de ene autocraat (tsaar Nicolaas II) maakt plaats voor de andere (kameraad Stalin).

 

In dit filmpje wordt de Russische Burgeroorlog van 1918-1923 in drie minuten uitgelegd.

 

Er is ook een filmpje waarin het verloop van de fronten in 1917-1923 wordt verbeeld.  Naast de bolsjewieken en de ‘witten’ (de contrarevolutionairen) mengden anarchistische troepen, het Tsjechische Legioen en de Japanners zich ook met deze bloedige burgeroorlog. Pas in 1923 hadden de bolsjewieken definitief controle over (de grootste delen) van het voormalige Russische Rijk.