Op 27 juli 1900 hield de Duitse keizer Wilhelm II zijn beruchte Hunnentoespraak. De Duitse soldaten die naar China vertrokken om de Bokseropstand neer te slaan mochten geen genade tonen.

 

Begin 1900 brak in China de zogenaamde Bokseropstand uit tegen de imperialistische westerse mogendheden. Een groep rebellen, de zogenoemde boksers, besloten westerse zendelingen en missionarissen aan te vallen. Het westen, met zijn christendom en moderne techniek, werd door een deel van Chinese bevolking zeer gehaat. De boksers, de Yihetuan of Vuisten der Gerechtigheid en Eensgezindheid, meenden dat ze door hun oosterse, op de Tao gebaseerde gevechtstechniek onkwetsbaar zouden zijn voor kogels. Hoewel dat uiteraard niet waar was verkeerden de rebellen in de waan dat ze de westerlingen daarom wel even zouden verjagen.

Op 20 juni 1900 werd de Duitse diplomaat Freiherr Klemens von Ketteler in Beijing vermoord. Deze moord, en de daarop volgende belegering van de internationale diplomatenwijk in de Chinese hoofdstad, vormden de aanleiding van de imperialistische machten om opnieuw in China in te grijpen. Een grote troepenmacht werd naar China gestuurd en wist na 55 dagen de diplomaten in Beijing te ontzetten.

Op 27 juli 1900, ruim vijf weken na de moord op Von Ketteler, vertrokken de Duitse troepen naar China. Ze werden uitgezwaaid door Wilhelm II, die een geharnaste toespraak hield, die de geschiedenis is ingegaan als de Hunnenrede:

Wanneer jullie de vijand ontmoeten, sla hem dan neer! Pardon wordt niet gegeven! Gevangenen worden niet gemaakt! Zoals de Hunnen (…) duizend jaar geleden hun reputatie vestigden, die nog steeds in de overlevering en de volksverhalen formidabel aandoet, zo moge de Duitser in China voor de komende duizend jaar een zodanige reputatie vestigen dat geen Chinees een Duitser meer scheef durft aan de kijken!

Deze speech doet erg denken aan de Fire and Fury-toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump tegen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Linkse en liberale Duitsers meenden dat Wilhelm opriep tot massamoord en waren diep geschokt door deze agressieve taal. De Kaiser werd een dankbaar mikpunt van spot in het satirische weekblad Simplicissimus, dat de draak stak met de pompeuze praatjes van Wilhelm. Ook de geallieerde propaganda in de Eerste Wereldoorlog verwezen naar Wilhelms omstreden uitspraken, met als doel de Duitse soldaten als allesverwoestende Hunnen weg te zetten die Poor Little Belgium hadden verkracht.

De Duitse, Britse, Franse, Russische, Amerikaanse, Italiaanse en Japanse troepen maakten gehakt van de Bokseropstand. De bokserlegertjes werden met groot gemak verslagen. Het keizerlijke hof, dat onder leiding van keizerin-weduwe Cixi partij voor de boksers had gekozen, werd verplicht het ‘Bokserprotocol’ te ondertekenen. Enkele hooggeplaatste Chinese ministers moesten worden terechtgesteld. Voorts moest China een enorme schadevergoeding betalen. De Hunnen van 1900 kenden ook geen genade.

 

Uitgelichte afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons